Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mordvin


*kə̑rta- M*kəskə̑ŕa- M*krandə̑š M*kšńət E
*kšńət M*məńa- Ma Eaf M
afoľ Mafoľin Mafoľit́ Mafto- M
aftoma Maftuma Eäj Makša M
al Eal Mäľ Mala M
äľďä Malo Ealsta- Ealta- E
alvta- Eamoľa- Mamoľďa- Eamolda- M
amuľa- Eamuľďa- Ean < *lakśe- Mańa E
ańaka Mańćema Mando- Eando- M
ankśima Eäŕa- Eaŕće- EäŔkä M
aŕśe- Eaŕśe- Mäś Eäšä M
ašiń Mašit́ Mašiź Maśkiľa- E
aśkoľa- Maśkolks Mašo Eäšt́eŕ M
äšt́iŕ at Eavoľ Eavoliń E
avolit́ Eavśima Eäźem Mažija E
ažjä Mäźńä Mazor Eazor M
azoro Ebeďľi Mbiźgata Ebujo E
čačk Ečačka Ečačkov Ečačkuv E
čačo - Ečakš Ečakš Mčama E
čando Ečangoďe- Ećaŋga Mćapa- E
ćapa- Mčapaks Ečapamo Ečapno- E
čapo Ečapo- Ečaŕkoďe- Ečarkoďe- E
čaŕkuďe- Ečarkuďe- Ečašto- Ečava E
čavd'iľ Ečavo- Ečejeŕ Ečeveŕ E
čevgä Mčevgeľ Eči Ečičav E
čiče Ečije- Ečijńe ćiľäń-pej M
ćiľďor: ćiľďor moľe- Ećiľem-pej Eciľgä Mćiľim-pej E
čińe čiŕe Ečiŕe Ečiv E
čiva čivań čivgä Mćoćańa 
ćoćańa Ečočko Ećonga Mčoŋ E
čopača Ečopaća Ečopača Ečov E
čov čov Ečova Ečova- E
čovar Ečovińe Ečovone Ečovzo paćazo 
čučav Ečuďe- Ečuftomo- Ečukštorov E
čukštorov Ečukštoru Mčukštoru Mćukštoru M
ćulga Mčuro Ečuvto Ečuž M
čuž Eďada Mďäďä Mďat M
e-: et́e Eečkä Mečke Eej E
ekše Eekšes Eekšse Eekšt́eŕ 
 Eeľďe Eeľeśt Eembä M
 Eeŕa- Eeŕa- Meŕke E
eŕvä Meŕväja- M E M
 Eeś-orma Eesa Meśe E
eśkeľks Eeśkiľa- Eesta Mev E
eź Mežďa Eežďa- Eežďe M
ežďe- Meže Meže Eeźem E
eźem Meźiń Eeźiń Meźit́ E
eźit́ Meźńe Efkä Mgajge- E
gajńe- Eguj Eiče- Eiče- M
ičkeźä Mičkeźďä Mičkeźi Mifkä M
ij Eije Eiľa Eiľado E
iľak Eiľät́ Miľďä Eiľej E
iľev Eiľi Miľi Miľij E
ima- Mińä Mińä-veď Eińe E
ińeźi Minks Minks Einžań kotf E
inže Einzeďa- Eińźeďe- Minzeďe- E
ińźej Eińźeŋ́ Einži Mińžiźä M
iŕďes Miŕďes Eiŕďis Eiŕeďe- E
iŕeďe- Miśkiľa- Eišme Eit́e- M
iźim Ejäj Mjaka- Ejaka- M
jakšama Mjakšamo Ejakšt́eŕ jäľ M
jäľďä Mjalga Mjalgo Ejam E
jam MjäŔkä Mjäšä Mjav: kijaks-jav E
java- Ejavo- Ejavo- Mjaža- M
jaža- Ejäźem Mjäźńä Mjofks E
jofks Mjofta- Ejofta- Mjoma- E
jon-dol Ejon-dul Mjonks joŋs 
jota- Mjov Ejovks Ejovta- E
jož Mjoža Mjožo Eju: juza toza E
judma Ejukśe- Ejukso- Mjuma- M
Jumi-ši-pas jur Mjur Ejuta- E
juta- Mjutka Mjutko Ejuv M
juvodo- Ekačam Mkačamo Ekäď M
käď Ekäď-śäjäŕ Mkado- Ekado- M
kafksa Mkafta Mkafto Ekaja- E