Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kaja- FU    'dob (ige)'  de 'werfen'  en 'throw (tr)'  UEW № 223 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Dob


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mordvinEkaja- 'hinwerfen, hineinlegen; ausgießen, ablegen (Kleider)'
  Mkaja- 'hinwerfen, hineinlegen; ausgießen, ablegen (Kleider)'
   
  udmurt/votjákSkujal- 'werfen, streuen, herumstreuen'
  Gkujal- 'werfen, wegwerfen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSkoj- '(Wasser auf den Badestubenofen) gießen, gießen, ausgießen, (werfend) ausschütten'
  SOko̭j- 'лить, бросать...'
  Pkoj- '(Wasser auf den Badestubenofen) gießen, gießen'
   
  magyar hajít- 'werfen, schleudern'
  reghagyít- 'werfen, schleudern'
  Althanyít- 'werfen, schleudern'
  ÚESz.hajít


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják al képző.

  A permi szavak — tőbeli magánhangzójuk szempontjából — a legtöbb nyelvjárásban a következő szavakkal estek egybe : votják S kuj- 'lapátol', kuj 'lapát', zürjén I koj- '(havat) lapátol, SO koj 'kis, keskeny lapát'. Ezeket a szavakat azonban egymástól külön kell választani, mert az első szótagi magánhangzó 'dob' jelentésű igékben őspermi (zárt) *hangra, a 'lapát, lapátol' jelentésű szavakban pedig (nyílt) *o hangra vezethető vissza.

  A magyar nyelvészek (MUSz. 67; Gombocz: Nyr. 27: 199; Beke: NyK 43: 162; Horger: MSzav. 71; SzófSz) a hajít- igét korábban a hagy- 'hagy' ige műveltető képzős származékának tartották (lásd *kaδ̕a- 'hagy, elhagy, marad' U). Ez azonban nem fogadható el.

  A finn kaiva- 'ás' ige — amelyhez a SKES a fent említett permi szavakat kérdőjellel kapcsolta — jelentéstani okokból nem vonható ide (lásd *kojwa- 'ás, mer(ít)' FP, ? U).  Bibliográfia
  • Toivonen: FUF 22: 142 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • K.Sal : NyK 67: 341
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 27 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.