Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. jukta- FW FU   'beszél, mesél'  de 'sprechen, erzählen'  en 'speak (intr), tell a tale/story'  UEW № 197 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nyelv. Beszéd


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn juttele- 'sprechen, erzählen'
   juttu 'Gespräch, Erzählung, Märchen'
   
  észt jutt 'Rede, Gespräch, Unterhaltung, Plauderei; Geschichte, Erzählung, Fabel, Märchen'Gen. jutu
   ütle- 'sagen, aussprechen, behaupten, ausdrücken'
   
  számi/lappTjuhte- 'erzählen'< finnKuollan: 497
   
  mordvinEjofta- 'sagen, melden, erzählen, schildern; bestimmen; erklären, deuten'
  Ejovta- 'sagen, melden, erzählen, schildern; bestimmen; erklären, deuten'
  Ejofks 'Rätsel, Märchen'
  Ejovks 'Rätsel, Märchen'
  Mjofta- 'sagen, melden, erzählen, schildern; bestimmen; erklären, deuten'
  Mjofks 'Rätsel, Märchen'
   
  ? magyar játsz- 'spielen, eine Rolle spielen, darstellen'
   játék 'Spiel; Spielzeug'
  ÚESz.játék


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyarban 'mesél' '(szerepet) játszik, eljátszik, alakít''játszik' jelentésváltozás történhetett; vö. latin iocus 'tréfa, csipkelődés, időtöltés, játék' ~ ófelnémet jehan, gehan 'mond, beszél, beismer' < indoeurópai *i̯ek- 'beszél'; csuvas kala 'beszél, mond' ~ 'játszik (hangszeren)'.

  Az osztják (OL 48) V jɑ̆ŋka-, DN O jɑ̆nt- és vogul (WV 69) TJ jank-, KU janγ-, P jann-, So. jonγ- 'játszik' (Castrén: Versuch 85; MUSz. 142; Toivonen: UAJb. 17: 187; NyH7; SzófSz.; Steinitz: FgrVok. 62; Juhász: Pais-Eml. 312) szavak a szóbelseji n miatt nem lehetnek a magyar játsz- megfelelői.  Bibliográfia
  • Siro: MSFOu 93: 86 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 142 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 28
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 369 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.