Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mordvin


veľks Eveľks Mveľkska Eveńaža 
veńaža Evenč Eveńeme Mveńeme- E
veńept́e- Mveńeš Mveńeškä Mveńśt́e- E
veńt́e- Eveńuža veŕ : veŕenc Mveŕ-orma E
veśe Eveśi Eveška Eveśkoŕej M
vet́ä Mvet́e Evežińće Eveχksa M
veχksa Eveχkse Evi Mviďä M
viďe Eviďe- Eviďe- Mvij E
vije- Evije- Mvijeďe Evijeť E
viJkä Eviŕ Eviŕ Mviŕińt́ šačk M
viš Mviš Evišä Mviśka E
viška Eviśks Eviśks Mviť E
vit́i- Eviźďe- Mviźďe- Eviźiŕ E
viźks Mviźks Evoŕgoďe oŕgoďe Mwala- E
žočka Mν́äŕ Eν́är Mν́er E
ν́er M