Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mordvin


šakš Ešäkši, šäkšan, šäkšata Msäľ Esal E
sal Msala- Esala- Mśalga E
śalga Mśalgo Eśalgo- Eśalgo- M
śalgu- Eśäľi Msämä sämä 
šama Msäme san Esan M
säń Ešančk ardo- Esańďe- Esańďe- M
šanšne ardo- Ešanža Eśaŋga Mśaŋgo E
śäpä Mšapaks Mšapama Mśäŕäďe-, säŕäďe- M
śarda Eśarda Mśardo Eśäŕeńd'e- M
śäŕgä Msärij EśaRka MšäŔkeďe M
śarko Eśäŕńe- Mśäŕńi- Eśarondo- M
śäśkä Mšašto Ešašto-, Esato- E
sato- Msato- Msato- Eśav E
śav Mšava Mšavo- Mśävo- M
śavo- Msävo- Msavto- Eśäwi- E
śäźe- Msaźi- Esazor Esazor M
saźu- Ešča- Mščät́ä Mščät́a M
ščäva Mśćava Mśćeńä Mščeŕe E
śćińä Mśe Eśe Eśe škańe E
śeď Eśeď Mseď Eseď M
śeďej Eśeďeŋ Eśeďi Mśej M
śejeďe Eśejeľ Eśejeľ Mśejeńďe- M
šejer Mśejeŕks : keď-śejeŕks Eśejeŕks : piľge-śejeŕks Eśejim E
śejme Eseks Eseksa Msekśe E
šekšej, šekšata, ćekšata Eseľ Eśeľ Mśeľäń-pej M
śeľej Eśeľeŋ Eśeľgä Eśeľgä M
śeľge Eśeľge- Eśeľge- Mśeľmä M
śeľme Eśeľḿe-kundo Eśeľḿe-kuno Eśeľḿi-kunda E
śeľmo-kuna Mśem Esemä seme 
śeme Esemeďe- Eseń Eśeńä M
seńej Eśeńem Mśeńi Mšenš E
šenže Esepe Eśeŕ Mseŕ (e) E
seŕeďe Eseŕej Eseŕeŋ Eseŕev E
seŕge Eśeŕi Mśeŕńe- Mśeŕńe- E
śeŕt́a Eśeśke Eśeve- Eśeve- M
śeźal Mśeźe- Eši Msi E
šičav Mšičk Mśifońďe- Mśift́em M
sij Eśija Eśijä Mśijä E
śijä Mśijam Mśije Eśiľgä E
śiľgä Mśiľge Eśima Eśime- E
śimo- Mšińä Mśińďe- Eśińďe- M
sirä Mśirä Mšiŕä Mšiŕä M
siRcama EsiRcämä EsiŔćem Msiŕe E
śiŕe Eśiŕe Eśiśem Eśiśem M
śiśkä Eśivä Mśiva Mśivä E
śiva Eśive Eśive- Eśive- M
śiveks Esiveľ Msiveľ Eśiveľ M
siveľ-pal Eška Mška Eskal M
skal Eśkiŕa- Ešna Ešna M
šočka Msod Msod Esodo- M
sodo- Eśokś Esokś Eśoks E
śokś Mśoks Msoks Esokś E
soks Msola Esola Msola- E
sola- Mśolgo- Eśolgo- Mson E
son Mšopača Mšopača Mśora M
śora Msorado- Msoradu - Esorafta- E
sorafto- Msorana Msorma Esorma M
sorma- Eśorma- Eśorma- Msorma- M
śormo- Msoto- Mšov Mšov M
sova- Ešova- Mšovar Mśovoń E
śovoń Msra srado- Esravto- E
šta Ešta Mšta- Ešta- M
št́eŕe Estrado- Estravto- Esud M
sud Ešuďe- Mśudo- Eśudo- M
śudu- Ešufta Msufta- Msufta- E
śuft́em Msuks Msuks Ešukštorov E
šukštorov Ešukštoru Mšukštoru Mśula 
śula Mśulga Mśulgam Mśulgamo E
śulgo Eśulma Eśulma Mśulma- E
śulma- Mśulmo Eśulo śuma E
śuma Mśumoŕďe - Eśumuŕďe- Esur M
sur Eśura Mšura Msura M
śura EśuRćem Msuŕćeme Esuro E
śuro Eśuro Eśuro Esusko- E
susko- Mšušma Mšušmin Esuv M