Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śije-le FU    'sün'  de 'Igel – Erinaceus europaeus'  en 'hedgehog '  UEW № 962 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn siili 'Igel'
   
  észt siil 'Igel'Gen. siili, siilu
   
  mordvinEśejeľ 'Igel'
  Mśejeľ 'Igel'
   
  mari/cseremiszKBšülə 'Igel'
  Bšulo 'Igel'
   
  manysi/vogul soule 'Igel'MNy: 30:104 (Kálmán), Zoogr: 137
   
  magyar ѕün 'Igel'
  regѕül: ѕüldisznó 'Igel'disznó 'Schwein'
  regѕündisznó 'Igel'
  Altszül 'Igel'BesztSzj. +1380-1410+SchlSzj1400-10


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar s ~ sz váltakozás oka ősmagyar kori nyelvjárási különfejlődés lehet.

  Az ln szórványos hangváltozás elsősorban d előtt szokott megtörténni (süldisznó sündisznó).

  A -le denominális névszóképző a finnugor korban járult a tőhöz.  Bibliográfia
  • ÁKE 550 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Benkő: LyTört 72 = Benkő, Loránd, A magyar ly hang története. Budapest 1953 (NytudÉrt. 1).
  • Ahlqvist: MMdGr 171 = Ahlqvist, August, Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichnis. St. Petersburg 1861 (Forschungen auf dem Gebiete der ural-altaischen Sprachen. I. Theil).
  • Kálmán: MNy 30: 103 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Horger: MNy 32: 196 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Kálmán: MNyTK 43: 19 = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. [1]–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 357 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Beke: Nyr 87: 250 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • s-Laute 54.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Sándor: Sokféle 12: 208 = Sándor, István, Sokféle. I–VIII, Györ 1791–1801; IX–XII, Bécs 1808.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 601 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Toivonen: Vir 1953: 18 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.