Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. sikśe (sükśe) FU    'ősz'  de 'Herbst'  en 'autumn '  UEW № 899 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Évszak


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn syksy 'Herbst'
   syys 'Herbst'Gen. syyksen
   
  észt sügis 'Herbst'Gen. sügise
   
  számi/lappLtjaktja 'Herbst'
  Nčâkˈčâ -vc- 'Herbst'
  Notčѳχč 'Herbst'Kuollan: 730
  Kldčѳχč 'Herbst'Kuollan: 730
  Tčakč 'Herbst'Kuollan: 730
   
  mordvinEśokś 'Herbst'
  Esokś 'Herbst'
  Eśoks 'Herbst'
  Mśokś 'Herbst'
  Mśoks 'Herbst'
   
  mari/cseremiszKBšəžə 'Herbst'
  Ušižə̑ 'Herbst'
  Mšižə 'Herbst'
  Bšə̑žə 'Herbst'
   
  udmurt/votjákSsiźi̮l 'im Herbst, Herbst'
  Kśizel 'im Herbst, Herbst'
  Gśiźị̑l 'Herbst'
   
  hanti/osztjákVsö̆γəs 'Herbst'OL: 205
  Vjsö̆γəs 'Herbst'OL: 205
  DNsĕwəs 'Herbst'
  Osus 'Herbst'
   
  manysi/vogulTJtüks 'Herbst'WV: 61
  KUtäχ̥s 'Herbst'WV: 61
  Ptǟks 'Herbst'WV: 61
  Ptǟks 'Herbst'
  Sotak˳s 'Herbst'WV: 61
   
  magyar ősz 'Herbst'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják l képző.

  A szókezdő lapp č, mordvin ś, votják ś és osztják s nem szabályos: a szó belseji *s hatásával magyarázhatók. A mordvin E M śoks és votják K śizel szavak szó belseji s, valamint z eleme elhasonulás eredménye. A mordvinban az eredeti palatális magánhangzó k előtti helyzetben o lett. A votják első szótagi szabályos  helyén jelentkező pedig a rákövetkező ź palatalizáló hatásának tulajdonítható.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 265 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Collinder: CompGr 60, 97 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Steinitz: FgrKons 28 = Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
  • Lehtisalo: FUF 21: 47 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 29: 300, 31: 315 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Uotila: MSFOu 65: 425 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MUSz 859 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • s-Laute 124, 125
  • Lindström: Suomi 1852: 90
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Steinitz: UAJb 28: 235 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Castrén: Versuch 97 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 551 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Toivonen: Vir 1945: 404 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Hunfalvy: VogF 284 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).
  • Lytkin: VokPerm 185 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.