Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. šiŋe-re FU    'egér'  de 'Maus'  en 'mouse '  UEW № 1006 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn hiiri 'Maus'Gen. hiiren
   
  észt hiir 'Maus'Gen. hiire
   
  mordvinEčejeŕ 'Maus'
  Ečeveŕ 'Maus'
  Mšejer 'Maus'
   
  udmurt/votjákSši̮r 'Maus'
  Kšə̑r 'Maus'
  Gšị̑r 'Maus'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSši̮r 'Maus'
  Pši̮r 'Maus'
  POšѳr 'Maus'
   
  hanti/osztjákVlöŋkər 'Maus'OL:160
  Vjjöŋkər 'Maus'
  DNteŋkər 'Maus'
  Oloŋkər 'Maus'
  Oleŋkər 'Maus'
   
  manysi/vogulTJtäŋkə·r 'Maus'FUF:21:37 (Kannisto, mitg.Lehtisalo)
  KUtäŋkər 'Maus'
  Ptäŋkər 'Maus'
  LOtaŋkər 'Maus'
   
  magyar egér 'Maus'Akk. egeret
  ÚESz.egér
   
  nyenyecNjjaŋkarʔ 'Maus'< hanti/osztják
  Sjaŋkarʔ 'Maus'< hanti/osztják
  Pďaŋkal 'Maus'< hanti/osztják


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  ? >/< altaji: mandzsu-tunguz *siŋe-re 'egér, patkány': tunguz singerēkēn , nanáj siŋgere .

  A *re denominális névszóképző valószínűleg már a FU korban a tőhöz járult.

  A lapp (Wiklund, LFLp. 166) L šńērra ~ ńērra, Wfs. (2517) š́ŋ͕́ḙä̀r̀à 'egér' többek (Lindström: Suomi 1852: 20; Castrén, Versuch 92; Wiklund: MSFOu 10: 186; Lehtisalo: FUF 21: 37) véleményével ellentétben a másodlagos szókezdő š miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 87, 204, 216, 273 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 258 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Lehtisalo: FUF 21: 37 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 767 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Kálmán: NyIOK 4: 372 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Kalima: NyK 50: 136 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 59: 216 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal : NyK 62: 251
  • Sauvageot: Rech 135 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 20
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 92 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 557 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 166 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.