Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wire FU    'vér'  de 'Blut'  en 'blood '  UEW № 1152 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn veri 'Blut'Gen. veren
   veres 'frisch, neu, jung'Gen. vereksen
   verevä 'blutig; frisch, lebhaft; rot; schön; farben, farbig'
   
  észt veri 'Blut; Saft, Gemüt, Temperament, Gefühl, Sinn, Neigung, Verwandte'Gen. vere
   
  számi/lappLvarra 'blood'
  Nvârrâ -r- 'blood'
  Notvѳrr 'blood'1827
  Avѳrr 'blood'1827
  Kldvѳrr 'blood'1827
  Tvarr 'blood'1827
  Kvarr 'blood'
   
  mordvinEν́er 'Blut'
  Eν́äŕ 'Blut'
  Mν́er 'Blut'
  Mν́är 'Blut'
   
  mari/cseremiszKBwər 'Blut'
  Uwür 'Blut'
  Bwür 'Blut'
   
  udmurt/votjákSvur 'Blut'
  Kver 'Blut'
  Gvir 'Blut'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSvir 'Blut'
  Pvir 'Blut'
  POvir 'Blut'
   
  hanti/osztjákVwĕr 'Blut'OL: 185
  DNwĕr 'Blut'OL: 185
  Owur 'Blut'OL: 185
   
  manysi/vogulTJüwr 'Blut'WV: 50
  KOwärəmt- 'sich röten (der Himmel beim Auf- und Untergang der Sonne)'
  KMwiγr 'Blut'MSFOu: 109:741 (Kannisto-Liimola)
  KUwärtmət- 'sich röten (der Himmel beim Auf- und Untergang der Sonne)'FUF: 30:264 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Pwür 'Blut'WV: 50
  Sowiγr 'rot'WV: 50
   
  magyar vér 'Blut'
   vöröѕ, vërëѕ 'rot, das Rot, rote Farbe'
   test-vér 'Bruder, Schwester'test 'Körper'
  regvér 'Blutsverwandte; Bruder, Schwester'
  Altvér 'Blutfluß; Blutsverwandte; Bruder, Schwester'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A balti-finn nyelvekben az r hatására szórványos *i > e változás történt.

  A mordvin M ν́äŕ, ν́är nyíltabb magánhangzója az r hatásával magyarázható.

  Az ősvogul *ĭ a szó eleji *w hatására *ü-vé labializálódott. Az ősvogul *wĭγr (> TJ üwr, So. wiγr) *γ eleme inetimologikus hang.

  K. Donner (MSFOu 49: 131) a szamojéd, nyenyec mero 'sebheg', enyec Ch. biðe, B bire 'seb', nganaszan mearu, mearung 'seb' szölkup Ty. ke̮r 'seb, hólyag' és kamassz me̮rɯ 'seb, heg' szavakat is idevonta. A *w > m változás ugyan még magyarázható lenne, de jelentéstanilag az egyeztetés nem fogadható el.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 91, 208, 214, 262 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Collinder: CompGr 68, 175, 178 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 62, 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • E.Itkonen: FUF 29: 305, 333, 31: 315 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 572 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 104
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.