Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wiγe- FU    'vesz visz; hord'  de 'nehmen; tragen'  en 'take, carry, bear '  UEW № 1148 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Elvesz,  Visz. Hord


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn vie- 'führen, wegbringen, ableiten'
   
  észt vii- 'bringen'
   
  számi/lappNotvikke- 'führen'1680
  Avīkkiš 'führen'1680
  Kldvi̊kke- 'führen'1680
  Tvi̊kki̊- 'führen'1680
  Kvi̊kki̊- 'führen'
   
  mordvinEvije- 'wohin bringen, führen, fahren'FUF: 2:24 (Paasonen)
  Mvije- 'wohin bringen, führen, fahren'FUF: 2:24 (Paasonen)
   
  udmurt/votjákSvaj- 'bringen, zubringen, zuführen, hineinführen; (Früchte) tragen, gebären, erzeugen'
  Gvajı̣̑- 'bringen, fahren, holen, abholen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSvaj- 'bringen, tragen, führen, herbeiführen; gebären'
  Pvaj- 'bringen, tragen, führen, herbeiführen; gebären'
  POvaj- 'bringen'
   
  hanti/osztjákVwĕ- 'nehmen'268-9
  Vwĕj- 'nehmen'268-9
  DNwĕ- 'nehmen'268-9
  DNwĕj- 'nehmen'268-9
  Owu- 'nehmen; kaufen'268-9
  Owuj- 'nehmen; kaufen'268-9
   
  manysi/vogulTJwü- 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  KUwiγ- 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  KUwäj- 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Pwij- 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Pwäj 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Sowiγ- 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Sowoj- 'nehmen'WV: 50, Steinitz, WogVok: 322 (Kannisto, mitg. Steinitz)
   
  magyar viv- 'tragen, führen'
   vi- 'tragen, führen'
   visz- 'tragen, führen'
   vëv- 'nehmen, abnehmen, wenehmen, entnehmen; kaufen'
   vë- 'nehmen, abnehmen, wenehmen, entnehmen; kaufen'
   vësz- 'nehmen, abnehmen, wenehmen, entnehmen; kaufen'
   visel 'tragen, führen'
  regvejsz- 'tragen, führen'
  regvész- 'tragen, führen'
  regvüsz- 'tragen, führen'
  Altvisel 'schwanger sein'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai *u̯eǵh- 'utazik' : óind váhati  'utazik, kocsit húz, vezet', avesztai vaz- 'utazik', avesztai vazəṇtí 'húznak', latin vehō 'utazom'.

  A magyar vësz- és visz- szétválasztása (Munkácsi: NyK 25:175, 261; Paasonen: FUF 7:24; NyH7; Steinitz, FgrVok. 31,61; Uotila, SyrjChr. 172; FUV; MSzFgrE) sem hangtani, sem jelentéstani okokból nem indokolt; a magyar vësz- ugyanis a visz- változata, ami i ë nyíltabbá válással keletkezett. A vësz- 'vesz' ~ visz- 'visz' jelentéskapcsolathoz vö. votják baśt- 'vesz' ~ 'elvisz', mordvin śavi̊- 'vesz' ~ śavi̊z : ś. pakśa kučkas 'vitték a mező közepére', orosz брать 'vesz' ~ óind bhárati 'visz, hoz, vezet', latin fero 'viszek' (Vasmer, REtWb 1: 80), német nehmen 'vesz' ~ mitnehmen 'elvisz', angol take 'vesz' ~ 'elvisz'.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 91, 96, 108, 170 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • N.Sebestyén : ALH 1: 332 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Hajdú: ALH 2: 287 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 173 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Setälä: FUF 12: 166 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Sköld: FUF 18: 219 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Paasonen: FUF 7: 24 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Mayrhofer 3: 177 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Hajdú: MKE 33 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Fábián: MNyszet 1: 303, 6: 36 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Hunfalvy: MNyszet 2: 215, 3: 103, 231, 4: 221 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Joki: MSFOu 151: 345 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 578, 588 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 398
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 105
  • Ahlqvist: Suomi 1863: 16
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Joki: Verba docent 49.00
  • Castrén: Versuch 102 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Hunfalvy: VogF 290, 293 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).