Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. päćkɜ FU    'fecske'  de 'Schwalbe – Hirundo rustica'  en 'swallow; Hirundo rustica '  UEW № 711 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pääsky 'Schwalbe'
   pääskynen 'Schwalbe'
   
  karjalai peäšküńi 'Schwalbe'
   peäčküläńe 'Schwalbe'
   
  lűd piäč́öi 'Schwalbe'Kuj [lüd]
   piäč́köi 'Schwalbe'
   
  észt pääsu 'Kessel, Kochtopf'
   pääsuke(ne) 'Kessel, Kochtopf'Gen. pääsukese
   
  számi/lappNbēškuš 'Schwalbe'< finn
  Kopɑ͕̆`ts̀k̀A (-ʌôᴅ̨́t̨) 'Schwalbe'ʌôᴅ̨́t̨ 'Vogel'< lűd
  Notpɑ͕̆`ts̀k̀A (-ʌôᴅ̨́t̨) 'Schwalbe'ʌôᴅ̨́t̨ 'Vogel'< lűd
   
  mordvinEpeźgun 'Mauerschwalbe, Schwalbe'FUF: 19:196 (Paasonen, mitg. Toivonen)
  Epeźgata 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Epiźgudav 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Epeźďaka 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Ebiźgata 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Mpiźgata 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Mpiźgutaj 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Mpiźgun 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
  Mpezga·ta 'Mauerschwalbe, Schwalbe'
   
  udmurt/votjákSpośki̮ 'Schwalbe'
  Spəśki̮ 'Schwalbe'
  Kpośkə̑ 'Schwalbe'
  Gpośkị̑ 'Schwalbe'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénUdpiśći 'Schwalbe, Hirundo rustica'
  Udpiśťi 'Schwalbe, Hirundo rustica'
   
  magyar fëcske 'Schwalbe, Hirundo rustica'
  regfeѕke 'Schwalbe, Hirundo rustica'
  regfëѕke 'Schwalbe, Hirundo rustica'
  regfe̊ѕke 'Schwalbe, Hirundo rustica'
  regföcske 'Schwalbe, Hirundo rustica'
  regföcsöke 'Schwalbe, Hirundo rustica'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar ke és mordvin (g)un, (g)ata, ďaka stb. képzők.

  A zürjénben az i előtt *k > ť  > ć hangváltozás történt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 80 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • N.Sebestyén : ALH 1: 296 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Sajn: Dem 113 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 19: 196 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Fuchs: KSz 16: 265 = Keleti Szemle. Revue Orientale. 1–21. Budapest 1900–1932.
  • Uotila: MSFOu 65: 274 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 369
  • Budenz: NyK 6: 453 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 77
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.