Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. šeŋä FW ?FU   'jó, egészséges; ?egyenes'  de 'gut, gesund; ?gerade'  en 'good, healthy; ? straight '  UEW № 1002 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Egészség,  Egyenes


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn hyvä 'gut'
   hyvin 'gut, wohl; sehr, ganz, recht'
   
  észt hea 'gut, wohl; sehr, ganz, recht'
   hüva 'gut, wohl; sehr, ganz, recht'
   
  számi/lappLsavvō- 'heilen, verheilen, verwachsen, vernarben (von einer Narbe)'
  Lsavvu- 'heilen, verheilen, verwachsen, vernarben (von einer Narbe)'
  Nhivve 'good fellow'< finn
  N?sâvve- 'make (a wound, sore) heal (of medicament); heal (of wound, sore)'tr und intr. -v-
  Tšuvva 'gut; vortrefflich'
  Kšuvva 'gut; vortrefflich'
   
  mordvinEčiv 'hyvä, kunnollinen, kelvollinen, kelpo, upea, komea; gut, tüchtig, vortrefflich, brav, prunkvoll, prächtig, stattlich'Vir:1932:374 (Paasonen: mitg. Ravila)
   čiva 'joka on vieraanvarainen ja itsekin syö hyvin; gastfreundlich'
   čivań 'joka on vieraanvarainen ja itsekin syö hyvin; gastfreundlich'
   
  ? mari/cseremisz šu 'здоровье'MRS
  KBšu 'gesund, frisch'Ramst [tscher]
   
  ? udmurt/votjákSšońer 'gerade, recht, wahr, richtig'
  Kšońer 'gerade, recht, wahr, richtig'
  Gšońer 'gerade, wahrlich'Wichm [wotj]
   
  ? komi/zürjénVšań 'gut, tüchtig; schön'
  Sšań 'gut, tüchtig'
   
  ? magyar igen 'ja; sehr'
  regégen 'ja; sehr'
  regügön 'ja; sehr'
  ÚESz.igen


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Hangtani és szemantikai okok miatt bizonytalan, hogy a lapp, cseremisz, votják és zürjén szavak idetartoznak-e.

  A magyar szó csak *ŋ > *ŋk > g hangfejlődés esetén tartozhat ide. Az egyeztetés azért is bizonytalan, mert az *ig- alapszó az ën módhatározói funkciójú lokatívuszrag nélküli önálló alakban nem mutatható ki. A magyarhoz lásd még *e 'ez' U.  Bibliográfia
  • Penttilä: FUF 18: 111 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 7: 43 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Wichmann: MNy 4: 460 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Sebestyén: MNy 54: 61-8 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Uotila: MSFOu 65: 241 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Toivonen: NyK 50: 454 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Ravila: Vir 1932: 374 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.