Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Feladatok (egyetemi hallgatók részére)

1. Keresse ki a 169, 223 és 1816 számú etimológiákat az adatbázisból! Nézze meg, hogy az egyes etimológiákat milyen nyelvekből vett adatok alapján állították föl!


169 = U jänte ’ín’ magyar: ideg,

223 = FU kaja- ’dob (ige) – magyar: hajít,

1816 = Ug närk3 ’nyereg’ – magyar nyereg

témakör: a nyelvcsaládot alkotó nyelvek 

2.a) Keresse ki az adatbázisból a 62, 379, 392, 595, 767, 771, 830, 853, 972, 1223, 1585 és 1746 számú etimológiákat! Az alapalakok segítségével írja fel, milyen mássalhangzók fordultak elő az alapnyelvben (a példák minden alapnyelvi mássalhangzót tartalmaznak).

témakör:az alapnyelvi fonémarendszer 


2.b) Keresse ki az adatbázisból a 62, 379, 392, 595, 767, 771, 830, 853, 972, 1223, 1585 és 1746 számú etimológiákat! Az alapalakok segítségével egészítse ki az alábbi táblázatot!


p m w


s l, r

č
k ŋ γ


témakör:az alapnyelvi fonémarendszer 


3. Az előző (2.) feladat alapalakjai segítségével állapítsa meg, hogy mely fonémák nem állhattak szókezdő helyzetben! Megállapításait ellenőrizze az adatbázis segítségével!

témakör:az alapnyelvi fonémarendszer 


4. Az alábbi alapalakok segítségével állapítsa meg, hogy milyen az uráli/finnugor és ugor korra kikövetkeztetett tövek morfémaszerkezete!

e, amta-, kojwa, an3-pp3, čem3, ke, jowkk3, eć3, kupe(-na)

témakör: alapnyelvi morfémaszerkezet 

5. Figyelje meg, hogy mi állhatott szókezdő, szóbelseji és szóvégi helyzetben! Megállapításait összegezze és írja le a morfémát alkotó C és V kategóriák használatával!

témakör: alapnyelvi morfémaszerkezet 


6. Keresse ki, hogy az 5. feladatban meghatározott morfémaszerkezetek mennyire voltak gyakoriak az alapnyelvben!

témakör: alapnyelvi morfémaszerkezet 


7. Milyen eltérést talál az ugor alapnyelv és a korábbi alapnyelvek szavainak szerkezetében?

témakör: alapnyelvi morfémaszerkezet 


8. a) Keressen az adatbázisban különböző morfémaszerkezetű alapalakokat!

b) Csoportosítsa az eredményt aszerint, hogy magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődnek-e! Miben hasonlít és miben különbözik a két csoport?

c) A magyar nyelv mely tulajdonságokat őrzött meg ezek közül? Milyen újabb jellemzők találhatók a mai magyar tövekben, ill. szóalakokban?

témakör: alapnyelvi morfémaszerkezet 

9. a) Keresse meg az adatbázisban a magyar felhő és falu szó alapnyelvi és a rokon nyelvekben meglévő alakjait!

b) Milyen változások zajlottak le a magyar alakot illetően?

c) Keressen hasonló hangváltozást más rokon nyelvek körében!

témakör: kondicionált hangváltozások 

10. Keresse ki a következő szavak alapnyelvi megfelelőit!

hat-, hagy, hál, hód, hízik, kemény, kerek, kés, köved-

Milyen szabályszerűséget vesz észre?

témakör: kondicionált hangváltozások 

11. Keresse ki a 63, 1779, 1786 és 1852 számú alapalakokat!

Vizsgálja meg, hogy milyen magyar nyelvi adatok szerepelnek a szócikkekben!

Milyen következtetést vonhatunk le az etimológiák alapján a magyar szókészlet változásáról?

témakör: az alapnyelvi szókészlet változása 

12. Keresse ki az adatbázisból a számneveket! Az eredményt csoportosítsa a következő szempontok szerint:

a) alapnyelvi alakok

b) magyar tagot tartalmazó etimológiák.

Milyen megállapításokat tehet az anyag alapján a magyar számnevek történetéről?

témakör: az alapnyelvi szófajok