Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. närkɜ Ug    'nyereg'  de 'Sattel'  en 'saddle (n)'  UEW № 1816 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állattartás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVKnöγər 'Sattel'Px1Sg. nöγräm573
  Vartnöγər 'Sattel'Px1Sg. nüγrəm573
   
  manysi/vogulTJnäwrǟ 'Sattel'17
  KUnaγər 'Sattel'
  Pnaγər 'Sattel'
  Nnaɔi̊r 'Sattel'MSz
   
  magyar nyerëg 'SattelMNSz HHCAkk. nyerget


  Magyarázat

  Ung. g ist ein denom. Substantivsuffix.

  In den obugrischen Sprachen trat in der inlautenden Konsonantenverbindung eine Metathese ein.

  Ursprünglich dürfte das Wort eine Decke bzw. die Last auf dem Tier bezeichnet haben, da in Ug. Zeit der Sattel im heutigen Sinn noch unbekannt war. Die heutige Bedeutung läßt sich durch Bezeichnungsübertragung erklären.

  Eine Herleitung aus dem Kauk. (Munkácsi: KSz. 1: 125, ÁKE 487; Zsirai, FgrRok. 130; Moór: ALH 9: 155) ist nicht akzeptabel.

  Die Zuordnung von mord. ńer 'Schnabel', tscher. ner, wotj. ni̮r 'Nase' und syrj. ni̮r 'id., Schnauze' (Horváth: MNy. 35: 46; SzófSz.) stößt auf lautliche und semantische Schwierigkeiten (s. *näre 'Nase, Schnabel ...' U).  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 488 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 2: 303, 309 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Hajdú: MKE 80 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Vilkuna: MSFOu 98: 383 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Zsirai: MsgŐstört 45 = A magyarság ő‘störténete. Szerk. Ligeti Lajos. Budapest 1943.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Bárczi: NyIOK 2: 349 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Munkácsi: NyK 25: 259 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal: NyK 62: 251
  • Budenz: NyK 6: 441 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 78, 89 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Hunfalvy: VogF 296 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).