Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. närkɜ Ug    'nyereg'  de 'Sattel'  en 'saddle (n)'  UEW № 1816 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állattartás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVKnöγər 'Sattel'Px1Sg. nöγräm573
  Vartnöγər 'Sattel'Px1Sg. nüγrəm573
   
  manysi/vogulTJnäwrǟ 'Sattel'17
  KUnaγər 'Sattel'
  Pnaγər 'Sattel'
  Nnaɔi̊r 'Sattel'MSz
   
  magyar nyerëg 'Sattel'Akk. nyerget
  ÚESz.nyereg


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar denominális főnévképző.

  Az obi-ugor nyelvekben a szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatban hangátvetés történt.

  A szó eredetileg az állat hátára helyezett takarót, illetve terhet jelenthette, mivel az ugor korban még nem ismerték a mai értelemben vett nyerget. A mai jelentése névátvitellel magyarázható.

  A kaukázusi nyelvekből való származtatás (Munkácsi: KSz. 1: 125, ÁKE 487; Zsirai, FgrRok. 130; Moór: ALH 9: 155) nem fogadható el.

  A mordvin ńer 'csőr', cseremisz ner, votják ni̮r 'orr' és zürjén ni̮r 'orr, pofa (állaté)' szavak idevonása (Horváth: MNy. 35: 46; SzófSz.) hangtani és jelentéstani nehézségekbe ütközik (lásd *näre 'orr, csőr, pofa (állaté), ormány' U).  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 488 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 2: 303, 309 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Hajdú: MKE 80 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Vilkuna: MSFOu 98: 383 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Zsirai: MsgŐstört 45 = A magyarság ő‘störténete. Szerk. Ligeti Lajos. Budapest 1943.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Bárczi: NyIOK 2: 349 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Munkácsi: NyK 25: 259 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal: NyK 62: 251
  • Budenz: NyK 6: 441 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 78, 89 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Hunfalvy: VogF 296 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).