Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ńalɜ Ug    'nyolc ← ?köteg, csomó'  de 'acht ?← Bündel, Bund'  en 'eight ← ? bundle'  UEW № 1817 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Mennyiség,  Szám


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVńi̬ləγ 'acht'218
  DNńitə 'acht'
  Ońijəl 'acht'
   
  manysi/vogulTńalāləw 'acht'KannMskr
  KUnaləw 'acht'
  Pńalləw 'acht'
  Sońolāluw 'acht'
   
  magyar nyolc 'achtMNSz HHC


  Magyarázat

  Ostj. əγ und ə sind möglicherweise denom. Nominalsuffixe. Ostj. O j (< *γ) ist durch Metathese zu erklären.

  Das zweite Glied -ləw, -luw im Wog. ist mit wog. (MSz.) T low usw. 'zehn' identisch.

  Ung. c in nyolc ist möglicherweise in Analogie zu kilenc 'neun' entstanden.

  Ung. o in nyolc ist durch Labialisierung vor l + Dental aus früherem *a entstanden.

  Die primitiven Jäger und Fischer bezeichnen mit Wörtern für 'Bündel, Bund' eine bestimmte Anzahl von Eichhörnchenfellen, getrockneten Fischen usw. (Wichmann: MSFOu. 52: 347; Rédei: NyK 65: 159). Möglicherweise wurde in den Ug. Sprachen die Zahl 'acht' auf ähnliche Weise ausgedrückt. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, daß ung. nyolc und die obugrischen Entsprechungen auf ein Ug. Wort zurückgehen, das 'Bündel, Bund' bedeutete: *ńalɜ > ? ostj. (OL 137) V ńula, DN ńuta, Kaz. ńǫʌa 'zusammen', ? ung. nyaláb 'Bündel, Bund'.

  Die Entwicklung der Ug. Numeralien für 'acht' aus ostj. (OL 58) V ńŏl, DN ńɑ̆t 'Nase', wog. (MSz.) T K ńål, N ńol id., d. h. bei der Existenz eines ziemlich entwickelten Ug. Zahlensystems (1—7, 20, 100) durch Hinweisung auf einen Körperteil (ÁKE 606; Mészöly: MNy. 25: 330, ÓmSzöv. 96; Orbán, FgrSzámn. 46, 48, 50; Juhász: Pais-Eml. 315) ist semantisch unwahrscheinlich.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 179, 217, 280 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Révai: ElGr 269 = Révai, Nicolaus, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I2–II2, Pest 1806; III, [hrsg. von Simonyi, Zsigmond] Budapest 1908.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 420 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 277 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 65: 157 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.