Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. lȣmpɜ U    '(kéz v. lábfej) lapos része, szélessége'  de 'Fläche, Breite (der Hand od. des Fußes)'  en 'flat part, width (of hand or foot)'  UEW № 500 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Körperteile,  Fläche


  Set of correspondences
   
  Khanty/OstyakVjlamp 'Blatt (des Ruders, der Schaufel, der Spindel)'
  Krkettămp 'Breite des Handtellers'ket 'Hand'
  Olamp 'Breite (des Handtellers, des Fußblattes)'
   
  ? Mansi/VogulPlop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto, migt. Liimola)
  Solop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto, migt. Liimola)
   
  ? Hungarian láb 'Fuß; Bein'
   
  ? Nenets/YurakOľembe 'Blatt, (der Schaufel des Ruders), Rist, Spann'233
   
  SelkupTalaamb 'Fußblatt'
  Talââmb 'Fußblatt'
  Nlaamb 'Vorderteil des Stiefels'
  Nlamb 'Vorderteil des Stiefels'
  Kelaambɒ 'Vorderteil des Stiefels'


  Commentaries
  MagyarDeutsch

  Das wog. Wort kann nur dann hierher gehören, wenn sein p auf ein früheres *mp zurückgeht. Zu dem wog. Wort s. noch *lappɜ 'flach, platt; Fläche' U und *lapa 'Fläche; Blatt (an einem Gegenstand)' U.

  Wegen der entfernten Verwandtschaft ist es unsicher, ob das ung. und selk. Wort zusammengehören.

  Zu dem ung. Wort s. noch *luwe 'Knochen' U.
  Bibliography
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Liimola: MSFOu 98: 139 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Toivonen: NyK 50: 456 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Janhunen: SW 82 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.