Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lappɜ U    'lapos; sík felület'  de 'flach, platt; Fläche'  en 'flat, plane; flat surface'  UEW № 458 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Felület


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn lappea 'flach, platt und breit; platte Seite'
   lappia 'flach, platt und breit; platte Seite'
   lape 'flache Seite'Gen. lappeen
   lappi 'flache Seite'
   lappio 'flache Seite'
   
  észt lapp 'flach'Gen. lapi
   lape 'abgesonderte, besondere Stelle'Gen. lappe
   
  számi/lappNlapˈpâd 'past (at the side, not over or under), without hitting, a miss'
  Kldlåpta 'beiseite'1406
  Tlāhpi̊it 'Seite'1406
   
  mordvinElapuža 'flach; Fläche'
  Mlapš 'flach; Fläche'
   
  mari/cseremiszKBlap 'niedrig (z.B. der Tisch, der Stuhl, das Haus)'
  Ulap 'niedrig (z.B. der Tisch, der Stuhl, das Haus)'
  Blapka 'platt, flach, niedrig'
   
  udmurt/votjákSlapeg 'niedrig, kleinwüchsig'
  Klap 'niedrig, kleinwüchsig'
  Glapeg 'niedrig'FUF: 7:42 (Wichmann)
   
  komi/zürjénSlap 'Löffelschale'
  Slop: pań-lop 'Löffelschale'pań 'Löffel'
  Slop: peli̮s-lop 'Ruderblatt'
  Ilap 'flache Seite, Fläche, Blatt (an der Hand, am Fuß, Spaten usw.)'
  Ppevi̮s-vop 'Ruderblatt'pevi̮s 'Ruder'
   
  hanti/osztjákTrjḷăpsək 'platt'490
  Savlăpsaχ '(Ruder)blatt'
  Olăpsəχ 'flach niedrig (Gefäß, Schachtel), platt, (d.h. mehr breit als hoch, mit geraden od. abgerundeten Ecken, von Gegenständen); flach mit sanft geneigten Rändern'
   
  ? manysi/vogulPlop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto mitg. Liimola)
  Solop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto mitg. Liimola)
   
  magyar lapoѕ 'flach, platt, ebenMNSz HHC
   lappad- 'sich senkenMNSz HHC
   lapul- 'platt od. flach werden, sich ducken, sich drückenMNSz HHC
  reglap 'Flachland, Niederung, Tal, EbeneMNSz HHCWichm.
  reglap '(Spracherneureung) (Buc9)Seite; Blatt; ZeitungMNSz HHC
   
  nyenyecOlapcā- 'eben, platt hauen (z.B. mit der Handfläche, einer Schaufel)'220
  Plapśā 'Platte (breit und glatt)'


  Magyarázat

  Vgl. juk. läbiä 'Erde, Land'.

  Mord. ža, š, ostj. səχ und jur. cɑ̄, śɑ̄ sind Ableitungssuffixe bzw. zusammengesetzte Suffixe.

  Das a des tscher. Wortes ist unregelmäßig.

  Zur syrj. interdialektalen Vokalentsprechung a ~ o vgl. Lu. bobi̮l ~ P babi̮v 'Schmetterling' usw.

  Das wog. Wort kann nur im Falle p < *pp hierher gehören. Zu dem wog. Wort s. noch *lȣmpɜ 'Fläche, Breite (der Hand od. des Fußes)' U und *lapa 'Fläche; Blatt (an einem Gegenstand)' U.

  Оnomat.  Bibliográfia
  • Beitr 104 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 23 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 186 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 7: 42 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUFA 16: 41 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Wichmann: MNy 4: 459 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Liimola: MSFOu 98: 140 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 682 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Gombocz: NyK 45: 14 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 36 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 55
  • Uotila: SyrjChr 112 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 87 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]