Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mučɜ FU    'betegségféle'  de 'irgendeine Krankheit'  en 'a kind of disease'  UEW № 556 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBmə̑ž 'Krankheit'
  KBüštə-mə̑ž 'kaltes Fieber'üštə 'kalt'
  Umuž 'Krankheit'
  Uďüštə-muž 'kaltes Fieber'ďüštə 'kalt'
   
  udmurt/votjákSmi̮ž 'unerfülltes Opfergelübde, eine von der Gottheit als Strafe zugefügte Krankheit'
  Gmı̣̑ž 'eine böse, Krankheiten und Unheil bringende Kraft'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSmi̮ž 'Schuld'
  Smi̮ža 'schuldig'
  Smi̮žji̮- 'strafen mit Krankheit'< hanti/osztjákWied [syrj]
  Pmi̮ža 'schuldig, Strafe, Krankheit'
   
  hanti/osztjákVmɔč 'Schaden'Ostjakisches: 548
  Vjmi̮č 'Schuld, Verbrechen'
  Kazmǫš '(äußere od.innere) Krankheit; Schuld, Gebrechen, Fehler'
   
  manysi/vogulKUmaš 'Loch (in einem Boot), (äußerliches) Gebrechen, Körperverletzung'FUF: 12:180 (Kannisto mitg. Set.)
  Pmošŋ 'krank'Kannisto: mitg. Set FUF, 12: 180
  LUmaš 'Loch (in einem Boot), äußerer Naturfehler'FUF: 12:180 (Kannisto mitg. Set.)
  Somos 'Loch (in einem Boot), (äußer) Gebrechen, Krankheit'Kannisto: mitg. Set FUF, 12: 180
   
  ? magyarreghagy-máz 'hitziges Fieber, wobei man immer phantasiert; Typhus; (altung.) Fallsucht'
  ÚESz.hagymáz


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar -máz (nyj. -más, -mász) csak akkor tartozik ide, ha a szóvégi mássalhangzója (z, sz < *saz előtag (hagy-gy (< *ʒ́ < *ńć) hangjához való hasonlulás (*č > *ć) eredménye.

  magyar szó elhomályosult összetétel; az előtaghoz lásd a *kȣńćɜ 'lázzal járó betegség; lázasnak, betegnek lenni' Ug., valamint *kolja 'gonosz szellem' FU szócikkeket.
  Bibliográfia
  • ÁKE 184, 319 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Setälä: FUF 12: 180 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 19: 74, 216, 32: 43 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Uotila: MSFOu 65: 164, 353 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Zsirai: NyK 47: 149 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Fokos: Nyr 62: 15 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Uotila: SyrjChr 120 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.