Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kolja FU    'gonosz szellem'  de 'böser Geist'  en 'evil spirit'  UEW № 340 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szellemek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kolja 'óriás; Riese'Finn--magyar
   koljo 'Koloß, unförmige Gestalt, Ungetüm, (Renvall) riesenhaft'
   
  észt koll 'Popanz'Gen. kolli
   
  ? számi/lappLkalˈja 'hohe, gerade Kiefer mit astfreiem Schaft'
   
  udmurt/votjákSki̮ľ 'schwere, ansteckende Krankheit; ein böser Geist, der schwere Krankheiten verbreitet'
  Kkə̑ľ 'schwere, ansteckende Krankheit; ein böser Geist, der schwere Krankheiten verbreitet'
  Gkı̣̑ľ 'Fieber, Typhus; Krankheitsgeist'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSkuľ 'Wassergeist'
  Vkuľ 'Teufel'
  Pkuľ 'Wassergeist'
  POku̇ľ 'Neck'
   
  hanti/osztjákMjkŏḷ 'Teufel; Wassergeist'< komi/zürjén
  DNkŏl 'Teufel; Wassergeist'< komi/zürjén
  Okŏľ 'Teufel; Wassergeist'< komi/zürjén
   
  manysi/vogulKMk˳oľnɔ̈̄jər 'unreiner Geist (auch Schimpfwort)'nɔ̈̄jər 'Fürst'FUF: 12:174-5 (Kannisto mitg. Setälä)
  KUküľ 'Teufel, böser Geist'< komi/zürjén
  Pkuľnājər 'Richter der Unterwelt; Teufel'
  Soχuľ-ɔ̄tər 'Herrscher der Unterwelt (er ist'
  Sokuľ 'Teufel, böser Geist'< komi/zürjén
   
  ? magyarreghagy: hagymáz 'hitziges Fieber, wobei man immer phantasiert; Typhus; (altung.) Fallsucht'
  ÚESz.hagymáz


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn o denominális névszóképző.

  A lapp szó idetartozása jelentéstani okokból bizonytalan.

  A magyar szó elhomályosult összetétel; a -máz utótaghoz lásd  *mučз 'betegségféle' FU.

  A magyar szóhoz lásd még *kȣ̈ńćз 'lázzal járó betegség; lázasnak, betegnek lenni' Ug.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 317 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Fokos: ALH 3: 231 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 7 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Setälä: FUF 12: 170-83 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 32: 25 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Setälä: NyK 26: 398 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 32: 12 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Fokos: NyK 55: 17 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Szilasi : Nyr 26: 145
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Uotila: SyrjChr 105 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.