Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kolme (kulme) FU    'három'  de 'drei'  en 'three'  UEW № 341 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szám


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kolme 'drei'
   
  észt kolm 'drei'Gen. kolme
   
  számi/lappLkålˈmå 'drei'
  Ngǫlˈbmâ -lm- 'drei'
  Notkoum 'drei'
  Akolm 'drei'
  Kldkolm 'drei'
  Tkolm 'drei'
  Kkolm 'drei'Kuollan: 363
   
  mordvinEkolmo 'drei'
  Mkolma 'drei'
   
  mari/cseremiszKBkə̑m 'drei'
  KBkə̑mə̑t 'drei'
  Ukum 'drei'
  Ukumə̑t 'drei'
  Bkum 'drei'
   
  udmurt/votjákSkwiń 'drei'
  Kku̇ń 'drei'
  Gkwiń 'drei'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSkujim 'drei'
  Pkuji·m 'drei'
  POkvim 'drei'
   
  hanti/osztjákVkɔləm 'drei'OL: 148
  DNχutəm 'drei'
  Oχoləm 'drei'
   
  manysi/vogulTJkōrəm 'drei'WV: 115
  KUχūrəm 'drei'
  Pkūrəm 'drei'
  Soχūrəm 'drei'
   
  magyar három 'drei'Akk. hármat


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az eredeti *lm hangkapcsolatból fejlődött ki a vogul és magyar szavakban az *rm, a permi szavakban pedig az *ĺm > zürjén jm, jim, votják ńm, ń.

  A lapp és a cseremisz szavak első szótagi *u hangra utalnak, a mordvin szó pedig *o vagy *u hangra. A permi nyelvekben őspermi * > zürjén u, votják , i hangváltozás történt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 14, 15, 16, 69, 100, 130, 179, 2 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 43 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Révai: ElGr 122, 268 = Révai, Nicolaus, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I2–II2, Pest 1806; III, [hrsg. von Simonyi, Zsigmond] Budapest 1908.
  • Orbán: FgrSzámn 38, 77 = Orbán, Gábor, A finnugor nyelvek számnevei. Bratislava 1932.
  • E.Itkonen: FUF 31: 283, 202 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 3: 101, 15: 44 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Uotila: MSFOu 65: 15, 341 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MUSz 88 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 44
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • VglWb 2: 31 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • K.Donner : Vir 1933: 388