Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kaćɜ U    'ajándék; ajándékoz'  de 'Geschenk; schenken'  en 'gift; present a gift (tr)'  UEW № 212 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Adás-vétel


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mordvinEkaźe- 'schenken, beschenken'
  Ekaźńe 'Geschenk, Gabe'
  Mkaźe- 'schenken, beschenken'
  Mkaźńä 'Geschenk, Gabe'
   
  mari/cseremiszKBkuzə̑k 'Mitgift'
  Ukuzə̑k 'Mitgift'
  Mkućŭk 'Mitgift'
   
  udmurt/votjákSkuǯ´i̮m 'Geschenk, Gabe'
  Kkuźə̑m 'Geschenk, Gabe'
   
  komi/zürjénSkoźin 'Geschenke der Braut an die Verwandten des Bräutigams'
  Pkoźin 'Geschenke der Braut an die Verwandten des Bräutigams, Geschenk'
  POku̇·źin 'Geschenk'
   
  hanti/osztjákOkuśən 'Gabe, Geschenk zur Bestechung'< komi/zürjén
   
  manysi/vogulSokuśən 'Gabe zur Bestechung'< komi/zürjén
   
  ? magyar haszon 'Nutzen, Vorteil, Gewinn, ErtragMNSz HHC
   használ- 'gebrauchenŁ; von Nutzen sein, dienen, nützlich seinMNSz HHC
   
  nyenyecOχāsū 'Lohn des Zauberers'Juraksamojedisches: 173
   
  enyecChkasu 'плата шаману'NyK: 79:42 (Chelimskij)
   
  szölkupTaqosi̮ 'подарок; Geschenk'Erd
  Tyqōs 'Opfer'DonnMskr
  Tyqōse 'Opfer'


  Magyarázat

  Mord. ńe, ńä, tscher. k, wotj. m, syrj. n und ung. n sind deverb. Nominalsuffixe.

  Die Zugehörigkeit des ung. Wortes ist aus semantischen Gründen unsicher (s. auch unter *kaswa- 'wachsen, zunehmen' FW, ? FU).

  Nomen-Verbum.  Bibliográfia
  • Moór: ALH 2: 374 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 104 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Beitr 168 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Wichmann: FUF 14: 87 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 19: 143, 32: 36 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 160 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Honti: MNy 74: 472 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Lehtisalo: MSFOu 58: 130 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Erdélyi: NyK 69: 175 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Moór: Nyr 71: 41 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Uotila: SyrjChr 104 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.