Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ȣ̈nɜ FU    'hely'  de 'Stelle, Ort'  en 'place, position '  UEW № 1184 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hely


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSin 'Ort'
  S 'Ort'
   
  komi/zürjénSin : kos-in 'trockene Stelle, trockenes Land'kos 'trocken'
  Lein 'Ort, Stelle'
  Vin : aľke̮s-in 'abschüssige Stelle'aľke̮s 'trocken'
   
  ? magyar enyhely 'Ruheort, Versteck'hely 'Ort, Stelle'
  regeny 'Schutz; geschützer Ort, wo der Mensch und das Tier vor Wind, Regen, Schnee, Sonnenhitze gedeckt sind'
  regenyh 'Schutz; geschützer Ort, wo der Mensch und das Tier vor Wind, Regen, Schnee, Sonnenhitze gedeckt sind'
  regenyett 'unter; mittels; anstatt'
  ÚESz.enyett
  ÚESz.enyh


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar eny szó szóvégi ny eleme n-re mehet vissza.

  A votják ń az n hangból keletkezett.

  A magyar enyh szóba a az enyhely vagy az enyhül '(fájdalom) enyhül' hatására került.

  A magyar szó akkor tartozik ide, ha eredeti jelentése 'hely' volt ('védelem' ← 'szélvédett hely, árnyék' ← 'mögöttes hely' ← 'hely').

  A finn suoja 'zápor-, esővédő tető' és megfelelői (Beke: EK 19:196, Nyr. 69:38) veláris vokalizmusuk és a szó belseji *j miatt nem vonhatók ide (lásd *saja  'árnyék' FP).  Bibliográfia
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Bárczi: Htört2 161-2 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Uotila: MSFOu 65: 430, 431 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Rédei: NyK 65: 394 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.