Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wole- FU    'van, lesz'  de 'sein, werden'  en 'be, will be '  UEW № 1160 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Élet. Életkor,  Lét


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ole- 'sein'
   
  észt ole- 'sein'
   
  mordvinEule- 'sein, werden'
  Mule- 'sein, werden'
   
  mari/cseremiszKBə̑la- 'sein'
  Uula- 'sein'
  Bula- 'sein'
   
  udmurt/votjákSvi̮l- 'sein, werden, vorhanden sein, existieren'
  Sval 'war'
  Kvə̑l- 'sein, werden, vorhanden sein'
  Gvı̣̑lı̣̑- 'sein, werden, vorhanden sein'Wichm [wotj]
  Gval 'war'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSve̮l- 'sein; es gibt'
  VUvi̮ji̮m 'ist, es gibt'
  Pve̮v- 'sein; es gibt'
  POvȯ·l- 'sein; es gibt'
   
  hanti/osztjákVwăl- 'leben, sein, wohnen'127
  Trjwăʌ- ~ wŏʌ- 'leben, sein, wohnen'127
  DNut- 'leben, sein, wohnen'127
  Ool- 'leben, sein, wohnen'127
   
  manysi/vogulTJāl- 'werden, sein'WV: 166
  KUōl- 'werden, sein'WV: 166
  Pōl- 'werden, sein'WV: 166
  Soɔ̄l- 'werden, sein'WV: 166
   
  magyar vol- 'sein, vorhanden sein, dasein, sich befinden'
   val- 'sein, vorhanden sein, dasein, sich befinden'
   vagy- 'sein, vorhandensein, dasein, sich befinden'
   van 'sein, vorhandensein, dasein, sich befinden'
   vagyon 'Vermögen, Habe, Besitz'
   valaki 'jemand'ki 'wer'
   valami 'etwas'mi 'was'
  ÚESz.vagyon
  ÚESz.vala-
  ÚESz.van


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: török, mongol bol- 'to become, to be'.

  A zürjén  szórványos folytatója a FU *ȯ hangnak. A zürjén és votják ve̮l- és val alakok zürjén  és votják a elemei az őspermi *> *ȯ  változás eredményeképpen jöttek létre, amely során a magánhangzók nyíltabbá váltak.

  A votják val múltidejű alakjának nincsen személyvégződése.

  A zürjén vi̮ji̮m a 'sein' ige nyomatékos jelen idejű alakja; az m deverbális névszóképző (a kialakulásáról és használatáról l. Rédei: NyK 69: 164).

  A magyar o másodlagos, az lt mássalhangzó-kapcsolat hatására a hangból keletkezett (Steinitz: CIFU 54 ettől eltérő véleményt fogalmaz meg). A vagyok, vagy, vagyunk stb. alakokban *l >  *ĺ > gy változás történt.

  A SKES-ben ?-lel idevont votják vań (tő: vańm-) és zürjén em, im 'ist, es gibt, was vorhanden ist; all ganz' a votják ul- és zürjén ol- 'leben' (< őspermi *olɜ- < *elä- 'él' U) származékai, vö. Rédei: NyK 69:164.

  Néhányan (Setälä: FUFA 12: 33; Setälä: JSFOu. 30/5: 33; Hajdú: NyK 55: 67; Hajdú: ALH 4: 26) a következő szamojéd szavakat is idevonták: nyenyec O ŋäe- 'sein', enyec aro-, nganaszan ei-, szölkup ea-, ena-. Ez az egyeztetés azonban a szamojéd szavak eredeti palatális hangrendje valamint szókezdő magánhangzója miatt nem fogadható el.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 281 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Steinitz: FgrVok 48 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Posti: FUF 31: 72 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 592 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Gombocz: NyK 39: 258 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 71 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 67
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Räsänen: Vir 1947: 169 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.