Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 50 / 65

- kapcsolódó témák: Sok
 1. äje FP    'nagy; apa'  de 'groß; Vater'  en 'great, big; father '

 2. äjɜ Ug    'kicsi, fiatal'  de 'klein, jung'  en 'little, small, young'

 3. anɜ (onɜ) U    'nagy, sok'  de 'groß; viel'  en 'big, great, a lot'

 4. aŋke FU    'szűk, szorult; szorongattatás; (el-, be-)szűkül'  de 'eng, bedrückt, Bedrängnis; eng werden'  en 'tight, depressed, distress, become tight (intr)'

 5. čačɜ-, čančɜ- U    'születik; növekszik'  de 'geboren werden; wachsen'  en 'be born; grow (intr)'

 6. čenɜ (čēnɜ) FP    'kicsi; vékony, keskeny'  de 'klein; dünn, schmal'  en 'small; thin, narrow'

 7. čoka U    'alacsony, sekély; sekéllyé válik, kiszárad'  de 'niedrig, seicht; seicht werden, trocken werden'  en 'low, shallow; become shallow, become dry (intr)'

 8. ćȣ̈nɜ- U    'fogy, csökken, összeszárad'  de '(sich) vermindern, (sich) verkleinern, eintrocknen'  en 'diminish, decrease, dry up (intr)'

 9. ćȣ̈rɜ FP    'kis, kicsi'  de 'klein'  en 'small, little'

 10. čukkɜ (čokkɜ) FU    'sűrű, vastag'  de 'dicht, dick'  en 'dense, thick'

 11. ćukkɜ- (ćokkɜ-) FU    'meggörbül, összehúzódik'  de 'sich krümmen, sich zusammenziehen'  en 'bend, contract (intr)'

 12. čupa FU    'vékony, sovány'  de 'dünn, mager'  en 'lean, thin'

 13. ćuppa FU    'keskeny, szűk'  de 'schmal, eng'  en 'narrow, tight'

 14. enä U    'nagy, sok'  de 'groß, viel'  en 'large, big, much, many'

 15. erɜ U    'nagy, sok'  de 'groß, viel'  en 'large, big, much, many'

 16. ićä (üćä) FP FU   'kevés, kicsi'  de 'wenig, klein'  en 'few, small, little'

 17. ičɜ (üčɜ) FP    'nagy; vastag'  de 'groß; dick'  en 'big, large; thick (a)'

 18. iptɜ (üptɜ) FU    'magas vízállás; növekszik, emelkedik (víz)'  de 'hoher Wasserstand; zunehmen, steigen (Wasser)'  en 'high water level; rise, increase (water) (intr)'

 19. jaŋša FW    'liszt; őröl'  de 'Mehl; mahlen'  en 'flour (n); grind (vt)'

 20. känčɜ, käčɜ FU    'keskeny, szűk'  de 'schmal, eng'  en 'narrow, tight'

 21. karkɜ FP    'durva, nagy, nagyméretű'  de 'grob, groß, von großer Art'  en 'rough, big, large'

 22. kaswa- FW FU   'nő, gyarapodik'  de 'wachsen, zunehmen'  en 'grow, develop (intr)'

 23. kawka FU    'hosszú'  de 'lang'  en 'long'

 24. kiljä (küljä) FW    'tágas, széles'  de 'weit, breit'  en 'wide, spacious, broad'

 25. kise (küse) FU    'vastag'  de 'dick'  en 'thick'

 26. kokɜ FW    'nagy, egész, nagyság'  de 'groß, ganz; Größe'  en 'big, whole; size'

 27. końćɜ, koćɜ U    'hosszú'  de 'lang'  en 'long'

 28. korkɜ FP FW   'magas'  de 'hoch'  en 'high'

 29. kumte FU    'széles'  de 'breit'  en 'wide'

 30. lamte U    'alacsony, mély; alföld'  de 'niedrig, tief; Tiefland'  en 'low, deep; lowland, plain (n)'

 31. ĺekkɜ FU    'sűrű, szűk'  de 'dicht, eng'  en 'close, dense, tight'

 32. lisä FW    'gyarapodás, növekedés'  de 'Vermehrung, Zuwachs'  en 'growth, increase'

 33. lȣjɜ Ug    'kicsi, fiatal v. gyenge, erőtlen'  de 'klein, jung; od. schwach, kraftlos'  en 'small, young or weak, feeble'

 34. lȣ̈ŋɜ FU    'nagyon'  de 'sehr'  en 'very, much'

 35. mäčke FW    'rothadt, korhadt (fa)'  de 'faul, morsch (Holz)'  en 'mouldy, crumbled (wood)'

 36. makša FW    'korhadt, rothadt'  de 'morsch, faul'  en 'crumbled, mouldy, rotten (wood)'

 37. melɜ Ug    'mély'  de 'tief'  en 'deep'

 38. ńȣmɜ- FU    'összenyom'  de 'zusammendrücken'  en 'press, compress, crush (vt) '

 39. ona FU    'rövid'  de 'kurz'  en 'short '

 40. paljɜ U    'sűrű, vastag, sok'  de 'dicht, dick {} viel'  en 'thick -> much, many'

 41. pašɜ- (pošɜ-) FP    'nő, sarjad'  de 'wachsen; sprossen'  en 'grow (vi); sprout (vi);'

 42. petkele FW    'döngölő, mozsártörő'  de 'Stampfer, Mörserkeule, Stößel'  en 'stamper, pounder, pestle'

 43. piŋka FW    'feszes, szoros, szilárd; feszesség (állapot)'  de 'gespannt, straff, fest; gespannter Zustand'  en 'taut, tight, firm; taut state'

 44. piδe (piδe-kä) U    'magas, hosszú'  de 'hoch, lang'  en 'tall, long '

 45. pučɜ- FU    'fogy, csökken'  de 'sich vermindern'  en 'lessen, decrease '

 46. pučka- FW    'felszökik, felbukkan, kisarjad'  de 'aufschießen, auftauchen, hervorsprossen'  en 'shoot up, emerge, spring, start up'

 47. sakɜ (≲sakka) FP    'vastag, sűrű'  de 'dicht, dick'  en 'thick, dense'

 48. sile (süle) FU U   'öl (testrész és mértékegység)'  de 'Schloß, Klafter'  en 'lap, fathom'

 49. sirɜ FW    'egyenes, magas, karcsú'  de 'gerade, hoch, schlank'  en 'straight, tall, high, slim'

 50. šoŋkɜ FU    'szűk, szorultság; szűkül'  de 'eng, Bedrängnis; eng werden'  en 'squeeze (n); narrow (a vi)'