Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. pentɜ- FU    'becsuk, befed'  de 'zumachen, decken'  en 'shut (vt), cover '  UEW № 744 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Bedeckung


  Set of correspondences
   
  Udmurt/VotyakSpod- 'zumachen, zuschließen (Tür), einen Bienenstock aufstellen an einem Baume'Wichm [wotj]
  Jpodi̮- 'zumachen'Wichm [wotj]
   
  Komi/ZyryanLupe̮d- 'schließen; zumachen, decken'
  Spe̮dlal- 'zumachen, decken'
  POpȯdnal- 'zumachen, decken'
  PJpe̮dva·v- 'zumachen, decken'
   
  Khanty/OstyakVpent- 'bedecken, schließen (die Tür)'Ostjakisches: 714
  DNpent- 'einsinken, versinken, stecken bleiben'Ostjakisches: 714
  Opent~: pentəs '(Sonne, Mond) ist bedeckt'Ostjakisches: 714
   
  Mansi/VogulTJpänt- 'zumachen'WV: 30
  KUpänt- 'zumachen'WV: 30
  Ppänt- 'zumachen'WV: 30
  Sopant- 'zumachen'WV: 30
   
  Hungarian fëd- 'decken, bedecken, zudecken'
   föd- 'decken, bedecken, zudecken'ÁÚO


  Commentaries
  MagyarDeutsch
  Die Ableitung mit * aus ugrischer Zeit s. unter *pentɜ-lɜ 'Deckel' Ug.


  Bibliography
  • Munkácsi: Budenz-Alb 250.00
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 14: 98 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 498 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Toivonen: NyK 50: 453 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 295 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).