Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. ńoma (ńoma-lɜ) U    'nyúl (fn)'  de 'Hase'  en 'hare'  UEW № 636 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Tierarten


  Set of correspondences
   
  Saami/LappishSšńú̯·ᴗ̀m̀ä̮ 'Hase'Lag, LpWsch: 544
  Lnjå̄mmēl 'Hase'
  Nnjoammel 'Hase'
  Notńuaimmel 'Hase'Kuollan 1137
  Kldńuѳimmel 'Hase'Kuollan 1137
   
  MordvinEnumolo 'Hase'
  Mnumol 'Hase'
   
  Komi/ZyryanPOńima·l 'Hase'
   
  Hungarian nyúl 'Hase'Akk. nyulat
   
  Nenets/YurakOńāwa 'Hase'Juraksamojedisches: 300
   
  EnetsChnāba 'Hase'MSFOu: 58.1:14 (Lehtisalo)
  Bńaba 'Hase'
  Kńāba 'Hase'MSFOu: 58.1:14 (Lehtisalo)
   
  Nganasan ńomu 'Hase'MSFOu: 58.1:16 (Lehtisalo)
   
  SelkupTanjoma 'Hase'
  Turńōma 'Hase'MSFOu: 122: 324 (Leht.)
  Tyńoma 'Hase'DonnMskr
  Kenjoo 'Hase'
  Kenjo 'Hase'


  Commentaries
  MagyarDeutsch
  Lapp., syrj., ung. l, mord. lo, l sind Ableitungssuffixe, die wahrscheinlich in FU Zeit an das Wort getreten sind.


  Bibliography
  • Gyarm: Aff 202-3, 216, 371 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 15 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 12 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 15 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 46 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 12, 145 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 425 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 460 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 27: 466 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 892 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.