Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. lȣńćɜ FU    'bögöly, légy'  de 'Bremse, Fliege'  en 'horsefly, fly'  UEW № 501 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Tierarten


  Set of correspondences
   
  Udmurt/VotyakSluӡ̌́ 'Bremse, Pferdefliege'
  Kluź 'Bremse, Pferdefliege'
  Gluź 'Bremse, Pferdefliege'MSFOu: 65: 155 (Wichmann mitg. Uotila)
   
  Komi/ZyryanSle̮ʒ́ 'Bremse, Viehbremse'
  Pve̮ʒ́ 'Bremse, Viehbremse'
  POlu̇ʒ́ 'Bremse'
   
  Hungarian légy 'Fliege'Akk. legyet
  reglegy 'Fliege'


  Commentaries
  MagyarDeutsch

  Wotj. u, syrj. und PO (urperm. *ȯ̭) können sich aus einem FU velaren Vokal entwickelt haben; im Ung. hat sich der ursprüngliche velare Vokal, wohl in urung. Zeit, unter dem Einfluß des inlautenden *ńć zu einem palatalen Vokal entwickelt.

  Finn. lesiäinen, lesinen, lestiäinen 'timmerman, -bagge, väggsmed, langhorn; Holzbock, Bockkäfer' (Setälä: FUFA 12: 100, 101, FUF 13: 326; Jacobsohn, ArUgrof. 40; Toivonen: FUF 19: 178; SKES) kann wegen seiner Palatalität und der abweichenden Bedeutung nicht hierher gehören.  Bibliography
  • Munkácsi: ÁKE 439 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Collinder: CompGr 412 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Munkácsi: Ethn 1: 290 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Paasonen: Nyr 41: 36 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • s-Laute 111-2
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.