Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. kečɜ FU    'kés'  de 'Messer'  en 'knife'  UEW № 276 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Werkzeuge. Waffe


  Set of correspondences
   
  Mari/CheremisKBkəzə 'Messer'
  Uküzö 'Messer'
  Mküźü 'Messer'
  Bküzö 'Messer'
   
  Khanty/OstyakVköčəγ 'Messer'OL: 162
  DNkečə 'Messer'
  Okesi 'Messer'
   
  Mansi/VogulKUkɑ̄si 'Messer'MSFOu: 111:110 (Kannisto mitg. Liimola)
  Sokasaj 'Messer'
   
  Hungarian kéѕ 'Messer'


  Commentaries
  MagyarDeutsch

  Ostj. γ, ə, i und wog. i, j sind Ableitungssuffixe.

  Tscher. z, ź kann durch einen Wandel *č > *ć erklärt werden.

  Ostj. O e- statt des zu erwartenden o- ist die Folge einer Delabialisierung des urostj. *ö (Steinitz: OstjVok. 74).  Bibliography
  • Gyarm: Aff 194, 216 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 405 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Toivonen: FUF 19: 65 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 22 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • K.Sal : NyK 62: 247
  • Munkácsi: Nyr 62: 69 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Lindström: Suomi 1852: 36
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 81 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 110 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.