Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. warɜ- Ug    'őriz, vár'  de 'hüten, warten'  en 'guard, wait'  UEW № 1869 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Sorgfalt


  Set of correspondences
   
  Khanty/OstyakNur- 'őriz, tart; bewachen, halten, bewahren'< Mansi/Vogul
   
  Mansi/VogulTJōr- 'warten'FUF: 14:48 (Kannisto)
  Kur- 'őriz; hüten'MK3
  Kūr- 'őriz; hüten'
  KMūr- 'warten; sich hüten'MSFOu: 180:42 (Kannisto-Liimola-Eiras)
  Pwurlǟt- 'ein wenig warten'FUF: 14:73 (Kannisto)
  Soūr- 'warten'Vir: 1970:172 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Soūr- 'schonend behandeln, schonen, hüten'MSFOu: 101:272,441 (Kannisto-Liimola)
   
  Hungarian vár- 'warten, erwarten, harren'


  Commentaries
  MagyarDeutsch

  Finn. vartoa-, varto- 'observere, exspectare' und lapp. N vuorde- 'warten' (Äimä: MSFOu. 45: 210) sind skand. Lehnwörter (Thomson, Einfl. 182; MUSz. 566; Setälä: FUF 13: 468; E. Itkonen, LpChr. 182).

  Mord. varža- 'besehen' (MUSz. 565; Äimä: a.a.O.; Hajdú: MNy. 43: 293) kann wegen des inlautenden nicht hier eingeordnet werden.

  Ostj. N uralta- 'észrevenni; bemerken' (MUSz. 565; Munkácsi: NyK 25: 178; Äimä: a.a.O.) ist eine Ableitung von ostj. ur 'Art und Weise' (Steinitz, DEWO 161).

  Hajdú (MNy. 43: 294) hat sam. jur. jierɑ̄-, jera- 'bewachen, retten' und twg. ʙarata- 'ждать' hier eingeordnet. Dies ist jedoch nicht akzeptabel, da r, ra in jur. jierɑ̄-, jera-, twg. ʙarata- — worauf jur. (144) O je-, Lj. ẃe- 'hüten' hinweist — Verbalsuffixe sind (Rédei: NyK 79: 202). Über die sam. Wörter s. unter *wȣjɜ- 'sehen' U.  Bibliography
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 565 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 178 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.