Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. salkɜ- FU    'áll (ige)'  de 'stehen'  en 'stand (vi)'  UEW № 872 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBšalγ- 'stehen'
  Ušoγ- 'stehen'
  Mšoγ- 'stehen'
  Bšoγ- 'stehen'
   
  udmurt/votjákSsi̮l- 'stehen, bestehen, stehenbleiben; kosten (einen Preis), gelten'
  Ssult- 'stehen, aufstehen; aufstehen (z. B. vom Schlafe)'
  Ksə̑l- 'stehen, bestehen, stehenbleiben; kosten (einen Preis), gelten'
  Gsị̑lị̑- 'stehen'
  Gsultị̑- 'aufstehen'
   
  komi/zürjénSsulal- 'stehen'
  Psuva·v- 'stehen'
  POsula·l- 'stehen, kosten'
   
  magyar áll- 'stehen; (still) stehen; feststehen, gelten'
  ÚESz.áll


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  A magyar ll az *< *lk változással magyarázható.


  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 58 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 36 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Honti: MNy 81: 144 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Budenz: NyK 7: 40 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 78.00
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 210 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.