Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. puńa FU    '?csavarás, ?csavart; teker, felcsavar'  de '?Windung, ?Gedreht; wickeln, winden'  en '? turning, ? twisting, ? twisted; wind up (vt), twist '  UEW № 813 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Ív. Kanyar


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn puna 'kierteinen, kiero, kierre; Windung, gedreht'SKES
   puno- 'drehen, zwirnen'
   
  ? észt punu- 'flechten'
   
  számi/lappLpåtnjå- 'drehen (i. allg. z. B. eine Wurzelfaser od. eine Rute od. mehrere solche zusammendrehen [nicht von Sehnen und Fäden]); drehen wenden; sich drehen, sich wenden, die Richtung ändern'Kuollan: 1564, Kuollan: 1567
  Nbǫdnjâ- -nj- 'twist, turn, screw; turn, change direction, change course for'Kuollan: 1564, Kuollan: 1567
  Notpōńńe- 'drehen, winden'Kuollan: 1564, Kuollan: 1567
  Notpońńe- 'drehen, winden'
  Kldpōńńe- 'drehen, winden'Kuollan: 1564, Kuollan: 1567
  Kldpońńe- 'drehen, winden'
  Tpańńi̊- 'drehen, winden, verziehen'Kuollan: 1564, Kuollan: 1567
   
  mari/cseremisz pə̑ńem ''
   ?üp-pə̑ńem 'hajfonat; Haarflechte'üp 'Haar'Szil [tscher]
   
  udmurt/votjákSbiń- 'zusammenwickeln, einwickeln, zusammenrollen, zusammendrehen, winden'Wichm [wotj]
  Kbiń- 'zusammenwickeln, einwickeln, zusammenrollen, zusammendrehen, winden'Wichm [wotj]
  Gbińị̑- 'einwickeln, fesseln'Wichm [wotj]
   
  hanti/osztjákVpŏń- 'wickeln, umwickeln'Ostjakisches: 56
  DNpăń- 'wickeln, umwickeln'Ostjakisches: 56
   
  magyar bonyolód- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  regbanyalít- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  regbónyál- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  regbogyol- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  regbugyol- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  regbagyulál- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  regbongyol(ít)- 'sich verwickeln, sich einwickeln, sich verwirren'
  ÚESz.bonyolít
  ÚESz.bugyolál


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz m és magyar lód, lít, l, lál képzők.

  A finn puno- 'csavar, sodor' és észt punu- 'fon' szavak csak *ńn depalatalizálódás esetén tartozhatnak ide, de valószínűleg inkább a finn puno- 'fon' igéhez tartoznak (lásd *puna- 'fonU).

  Nomenverbum?

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 13, 14 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • Collinder: CompGr 396, 413 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • ESK (pińov) = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 19: 251 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUFA 32: 70 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Mark: MNy 24: 34 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 461 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Lakó: NyK 64: 60, 62 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • PD 1845 = Paasonen, H. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transkribiert und hg. von Kai Donner. Helsingfors 1926.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 74 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • T.Itkonen : Vir 1953: 183