Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pućɜ-rɜ- FU    '(ki)nyom, (ki)facsar'  de '(aus)drücken, (aus)pressen'  en 'wring (out), crush (out)'  UEW № 799 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nyom. Présel


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn puserta- 'drücken, klemmen'
   
  észt puserda- 'quetschen, mit der Hand drücken od. reiben, ringen'
   
  udmurt/votjákSpi̮ǯ´i̮rt- 'ausringen, auswinden (z.B. die Wäsche), ausdrücken, auspressen'
  Jpi̮źi̮rt- 'ausringen, auswinden, ausdrücken ,auspressen'
  Kpə̑źə̑rt- 'ausringen, auswinden (z.B. Wasser), ausdrücken, auspressen'
   
  komi/zürjénSpi̮ʒ́i̮rt- 'ausdrücken, auspressen (Wasser, z.B. aus der Wäsche)'
  Ppiʒ́i̮rt- 'ausdrücken, auspressen (Wasser, z.B. aus der Wäsche)'
  POpiʒ́ѳrt- 'auspressen'
   
  hanti/osztjákVKposər- 'an die Brust drücken'Ostjakisches: 743
  DNpĕťər- 'in den Händen drücken, pressen'< komi/zürjén
  DNpĕťərt- 'in den Händen drücken, pressen, zsammenpressen'< komi/zürjén
  Krpusər- 'in den Händen zusammendrücken (Weißbrotteig, ein brennendes Kleidungsstück u. a.)'Ostjakisches: 743
   
  manysi/vogulPpɑ̄śərt- 'auspressen'< komi/zürjén
   
  magyar facsar- 'winden, drehen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén, votják t és finn ta igeképzők.

  A *rɜ deverbális igeképző már a FU korban a tőhöz járulhatott.

  Hangutánzó/hangfestő.

  Lásd még *puńća- ~ *puća- 'nyom, (ki)facsar' FU.

  A többek által (MUSz. 481; Setälä: FUF 2: 231; Wichmann: FUF 11: 223; Moór: ALH 2: 62) idevont cseremisz KB pəzər-, pəzərt- 'becsuk, benyom, összenyom, nyom' palatális hangrendje miatt nem tartozhat ide.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 223 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 19: 152, 32: 56 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 481 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: Nyr 14: 63 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 76
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.