Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pućka (paćka) FU    'fos; fosik'  de 'dünner Kot; laxieren'  en 'shit (n v)'  UEW № 798 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Kiválasztás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn paska 'Scheiße, Dreck'
   paskanta- 'scheißen'
   
  észt pask 'dünner Kot, Unflat'Gen. pasa
   pasanda- 'Durchfall haben'
   
  számi/lappLpaiˈhka 'Scheiße'Kuollan: 1539
  Nbâiˈkâ -ik- 'excrement, dirt, mess'Kuollan: 1539
  Tpaške 'Dreck, Scheiße'Kuollan: 1539
  Kpaške 'Dreck, Scheiße'Kuollan: 1539
   
  mordvinEpśkiźe- 'Durchfall haben, scheißen'
  Mpeśkiźe- 'Durchfall haben, scheißen'
   
  mari/cseremiszKBpə̑škeδä- 'Diarrhöe haben'FUF: 19:195
  Upuškeδa- 'Diarrhöe haben'FUF: 19:195
  Bpuškeδa- 'Diarrhöe haben, scheißen'FUF: 19:195
   
  hanti/osztjákTrjpŏt́: pŏt́kə jĕγ 'Durchfall haben'jĕγ 'werden zu etwas'Ostjakisches: 746
  Trjpŏt́- 'Durchfall haben'
  DNpăt́ 'Kot, Mist'Ostjakisches: 746
  DNpăt́- 'kacken'
  Opăś 'Kot, Mist'Ostjakisches: 746
  Opăś- 'kacken'
   
  manysi/vogulTJpoś 'dünner Kot'WV: 176
  Kpåś- 'laxieren, den Durchfall haben'ÁKE: 635
  KUpaś 'dünner Kot'WV: 176
  Ppoś 'dünner Kot'WV: 176
  Ppåś- 'laxieren, den Durchfall haben'ÁKE: 635
  Sopoś 'dünner Kot'WV: 176
  Npoś- 'laxieren, den Durchfall haben'ÁKE: 635
   
  magyar fos 'Durchlauf, Durchbruch, dünner Kot'
   foѕ- 'laxieren, den Durchlauf haben'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin ź és cseremisz δ igeképzők.

  Nomenverbum.

  Hangutánzó/hangfestő.

  A Toivonen (FUF 19: 195) és Steinitz (FgrVok. 23) által kérdőjellel idevont votják S pi̮ćkiśk- 'nehezen szarik, székrekedése van' stb. ige eredeti '(ki)nyom, erőlködik' jelentése miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 164 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 536 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 97 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.