Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. piŋe FU    'fog (fn)'  de 'Zahn'  en 'tooth '  UEW № 769 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pii 'Zahn, Zacke, Stift; äußere Hausecke'
   
  észt pii 'Zacke, Zahn, Zinke; Sehne, Muskel'
   
  mordvinEpej 'Zahn'
  Epev 'Zahn'
  Epeŋ 'Zahn'
  Epäj 'Zahn'
  Mpej 'Zahn'
   
  mari/cseremiszKB 'Zahn'
  U 'Zahn'
  Bpüj 'Zahn'
   
  udmurt/votjákSpiń 'Zacke; Zahn'Wichm [wotj]
  Gpiń 'Zahn'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpiń 'Zahn; Zinke, Zacke'
  Ppiń 'Zahn; Zinke, Zacke'
  POpiń 'Zahn'
   
  hanti/osztjákVpöŋk 'Zahn'OL: 160
  DNpeŋk 'Zahn'OL: 160
  Opeŋk 'Zahn'OL: 160
   
  manysi/vogulTJpäŋ 'Zahn'Steinitz, WogVok: 33
  KUpäŋk 'Zahn'Steinitz, WogVok: 33
  Ppäŋk 'Zahn'Steinitz, WogVok: 33
  Sopuŋk 'Zahn'Steinitz, WogVok: 33
   
  magyar fog 'Zahn; Zinke, Zacken'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul szó hangalak tekintetében egybeesett a 'fej, fő' jelentésű szóval (lásd *päŋe 'fej, fő' U).

  A magyar o a szó eleji *p labializáló és a szóbelseji *ŋ velarizáló hatásával magyarázható.

  A finn pii 'tűzkő' szó, amit többen idevontak, jelentésbeli eltérése miatt egy másik etimológiai kapcsolathoz is tartozhat (lásd *pije '' U).

  Szintén jelentéstani nehézségek miatt a T. Itkonen (MSFOu. 125: 139) által idevont lapp. N biŋål -gŋ- 'kemény fa a göcsörtösen növő fenyő alján' stb. szók idesorolása téves. A lapp N badne 'fog' főnév idevonása hangtani nehézségekbe (dn< *n) ütközik.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 80, 261 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Moór: ALH 6: 318 Anm = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrKons 34 = Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
  • Steinitz: FgrVok 28 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Posti: FUF 31: 30 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Toivonen: JSFOu 56/1: 13 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Wichmann: MSFOu 21: 22 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 241 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Lehtisalo: MSFOu 98: 269 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 265, 524 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Hakulinen: NyIOK 10: 339 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Munkácsi: NyK 25: 275 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 81: 361 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 63 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Lindström: Suomi 1852: 73
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Räsänen: UAJb 25: 20 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 3: 160 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 167 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Toivonen: Vir 1953: 12 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Joki: Vir 1962: 297 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.