Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. perɜ U    'bőr, kéreg'  de 'Haut, Rinde'  en 'skin, bark '  UEW № 751 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVjpĕr 'rötliche Haut auf der Innenseite der Birkenrinde'Ostjakisches: 721
   
  magyar bőr 'Haut, Fell, Leder; Haut auf der Milch od. anderen Flüssigkeiten; Schale; (dial.) Weidenbast'
  ÚESz.bőr
   
  nyenyecOpīrʔ 'rote innere Rinde der Birke, Schleimhaut des Pansens, Rinde des Brotes, Deckel des Buches'Juraksamojedisches: 385
   
  kojbál pere 'Rinde'Klapr [sam]


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. ? altaji: mandzsu feri  'szőrtelen ló-, öszvér- vagy szamárbőr'.

  A magyar szókezdő b- talán az r hatására *p-ből zöngésedett.

  A csupán összetételekben előforduló vogul (WV 81, 166) pār: P tōrpār 'rongy', LU šašpār 'nyírfakéreg' (Toivonen: FUF 15: 76; Fokos: NyK 61: 54; Lakó: AAPJ 17: 21) szó jelentése 'darab', így nem tartozik ide. A vogulhoz lásd még *päre 'kis darab, forgács, szilánk' FU.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 12, 21 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • Collinder: CompGr 401 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Toivonen: FUF 15: 76 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • K.Donner: MSFOu 49: 165 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Fokos: NyK 61: 54 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 62, 66 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 12 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.