Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. palɜ FU    'bal'  de 'link'  en 'left '  UEW № 698 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Bal


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? udmurt/votjákSpaľľan 'link'
  Mpaľjan 'link'
  Kpaľľan 'link'
  Gpaľľan 'link'MSFOu: 65:229 (Wichmann, mitg. Uotila)
   
  ? magyar bal 'link; die linke Hand; (in Zusammensetzungen) miß-,Miß-,'
  Alt 'bös'
  ÚESz.bal


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az etimológia csak akkor valószínű, ha a magyar b az l hatására a *p-ből zöngésült.

  A votják szó jan elemében valószínűleg a tatár jan 'oldal' szó rejlik.

  A Munkácsi (ÁKE 149) és Collinder (FUV) által idevont votják S paleg 'féleszű; balga; bolond, szeleburdi; szeles' szó a pal 'fél' szó származéka.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 22 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • Hajdú: ALH 12: 192, 198 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Moór: ALH 2: 419 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 97 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Ravila: FUF 23: 34 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 31 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • E.Itkonen: FUFA 33: 80 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 36 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 448 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Balassa: NyK 24: 377 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 67 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Ravila: Vir 1933: 354 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.