Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. palγɜ Ug FU   'falu'  de 'Dorf'  en 'village '  UEW № 697 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Település


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn palva- ''FUF: 18:147 (Kalima)
   Palvala 'Dorf in Sysmä'
   Palvajärvi 'zwei Seen im Kirchspiel Heimola'
   
  ? karjalai palvi 'Wohnstätte'FUF: 18:147 (Kalima)
   
  hanti/osztjákVpuγəl 'Dorf (ostjakisches)'OL: 138
  DNpuχət 'Dorf (ostjakisches)'
  Opoχəl 'Dorf (ostjakisches)'
   
  manysi/vogulTJpawəl 'Dorf'WV: 72
  KUpāwəl 'Dorf'
  Ppē̮l 'Dorf'
  Ppē̮wəl ''
  Sopāwəl 'Dorf'
   
  magyar falu 'DorfMNSz HHCPl. faluk, falvak


  Magyarázat
  Die Stammesalternation falu ~ falv- läßt sich aus * erklären.


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 156, 206, 215, 368 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 27, 35, 252 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrKons 22 = Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
  • Kalima: FUF 18: 147 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Honti: MNy 81: 142 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 492 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 276 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 17, 59 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 69, 3: 65, 67 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 163 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.