Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. paδɜ FU    'gát, halrekeszték'  de 'Damm, Wehr, Fischfangsperre'  en 'dam, weir'  UEW № 687 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pato 'Damm'
   
  számi/lappNbuođđo 'dam (usually of peat) enclosure for netting salmon'-d-
  Notpu͕ɒᴅᴅA 'kleiner Damm (Fangvorrichtung für Fische u. Fischotter)'
  Kldpu͕ədtA 'kleiner Damm (Fangvorrichtung für Fische u. Fischotter)'
  Tpi̮ə̑dta 'kleiner Damm (Fangvorrichtung für Fische u. Fischotter)'Gen. pi̮ə̑daT.I.Itkonen, WbKKlp: 403
   
  hanti/osztjákVpăl 'Wehr'Ostjakisches: 774
  DNpăt 'Wehr'Ostjakisches: 774
  Opăl 'Wehr'Ostjakisches: 774
   
  magyar fal 'Wand, Mauer,MNSz HHC
  reg 'der Teil des Schlammbeißerkorbs oder der Reuse, in dem die Fische gefangen bleibenMNSz HHC


  Magyarázat

  Vgl. alt.: *pada- ~ *padi-  : türk. adar- , jak. atar- 'to build', mong. adayir, adar 'thin boards, reeds or straw put under the roof tiles' > jak. adarai 'дощатый настил в дворнях, нартах', jak. > tung. adarai  'настил'; ma.-tung. *padiran ~ *padaran : oltsch. padiran 'стена', gold. paj̆iran , ma. faj̆iran  id.

  Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes wurde im Sonderleben der Ungarn zu 'Wand, Mauer'.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUF 2: 243 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Posti: FUF 31: 83 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Setälä: NyK 26: 382 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 24, 28 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 162 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Räsänen: Vir 1947: 165 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.