Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. paδ̕tɜ FU    'siketfajd'  de 'Auerhahn – Tetrao urogallus'  en 'male of capercaillie; Tetrao urogallus '  UEW № 688 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  komi/zürjénSbajde̮g 'Schneehuhn'
  POba·ďuk 'Rebhuhn'< hanti/osztják
   
  hanti/osztjákDNpojtek 'Schneehuhn'
   
  manysi/vogulTJpaľt́ā· 'Tetrao tetrix'WV: 77
  KUpōľt 'Tetrao tetrix'WV: 77
  Ppoľtə 'Tetrao tetrix'WV: 77
  LOpōľta 'Tetrao tetrix'WV: 77
   
  magyar fajd 'Auerhahn'
  Altfajdok 'Auerhahn'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén g, k és magyar k képző.

  zürjén jd kapcsolat j eleme az *ĺ < *δ̕ hangváltozásból keletkezett.

  A vogul TJ ɑ̄, P ə, LO a hang az ĺt mássalhangzó-kapcsolat után megőrződött tővégi magánhangzó.  Bibliográfia
  • ÁKE 284, 486 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Kálmán: ALH 8: 102 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 46 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 34 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Toivonen: FUF 20: 79, 32: 47 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Uotila: MSFOu 65: 126, 138, 213 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 269 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Paasonen: NyK 38: 270 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Kálmán: NyK 60: 411 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 450 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.