Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kaća FU    'vég(e vminek), csúcs(a vminek)'  de 'Ende, Spitze'  en 'end, point, peak'  UEW № 210 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn kasa 'något utstående, hörn; etwas Vorragendes, Winkel, Ecke; kulma, nurkka'NS
   kirveen kasa 'nedre l. bakre (spetsigare) hörnet på yxbettet; das untere Ende der Schneide der Axt'
   kasa 'kulma, nurka; Winkel, Ecke'
   
  ? észt kadsa : kirve kadsa 'unteres Ende an der Schneide des Beiles'
   
  ? számi/lappLkiehtjē ~ kɑ̄htjē 'Ende, Spitze; Grund, Wahrheitskern'
  Ngœčče -œ̄ǯ- 'and, point, out-of-the-way place, outskirts; top'
  Nkā͕ssiɛˉ 'kirveen tären nurkka; Ecke der Schneidedes Beils'< finn
  Koḱieš́t́t́š́ 'Ende (eines Gegenstandes)'T.I.Itkonen, WbKKlp: 124
  Notḱieš́t́t́š́ 'Ende (eines Gegenstandes)'T.I.Itkonen, WbKKlp: 124
  Kldkieᴅ́t̀š́ 'Ende (eines Gegenstandes)'T.I.Itkonen, WbKKlp: 124
  Tkieᴅ́tš́e 'Ende (eines Gegenstandes)'T.I.Itkonen, WbKKlp: 124
   
  ? magyar hëgy 'Spitze; Berg'
  ÚESz.hegy


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir kič , jukagir kičił 'vég'.

  A szóbelseji *ć hatására a lappban és a magyarban az eredeti veláris magánhangzó (amelyre a magyar h utal) palatalizálódott.

  A magyar szóhoz lásd még *kaδ̕a 'hegy' U.  Bibliográfia
  • Toivonen: FUF 19: 140 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Budenz: NyK 6: 399 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NytudÉrt 58: 169 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 9 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.