Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. katɜ- Ug    'hízik'  de 'fett werden'  en 'grow fat'  UEW № 1772 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Ételek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVjkatəm 'fett, korpulent'Ostjakisches: 364
  Krχottə- 'fett werden'Ostjakisches: 364
  Kazχɔtʌə- 'fett werden'Ostjakisches: 364
   
  manysi/vogulTkōt- 'fett werden'MSFOu: 180:135 (Kannisto – Liimola - Eiras)
  KUχūt- 'fett werden'MSFOu: 180:135 (Kannisto – Liimola - Eiras)
  Pkūt- 'fett werden'MSFOu: 180:135 (Kannisto – Liimola - Eiras)
  Soχūt- 'fett werden'MSFOu: 180:135 (Kannisto – Liimola - Eiras)
   
  magyar híz- 'fett werden'Vx1Sg. hízom
  ÚESz.hízik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Wichmann (TscherT 61) a magyar szót a cseremisz KB kəžγə 'vastag' szóval egyeztette, ám ez hangtani okokból nem fogadható el. cser. szóhoz lásd *kise (*küse) 'vastag' FU.

  Többen (MUSz. 70; Genetz: Suomi 1899: 15; SzófSz.; Bárczi, Htört.2 84, 89) a magyar szót a háj 'hájz képzős származékának tartották, ez azonban nem fogadható el. A magyar háj szóhoz lásd *kuje 'zsír' FU.  Bibliográfia
  • Steinitz: FgrVok 37 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 70 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Mark: Qvigstad-Festskr 151.00
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.