Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. karɜ Ug    'harkály'  de 'Specht'  en 'woodpecker'  UEW № 1771 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVkăjərki̮ 'Specht'Ostjakisches: 282, 295
  Trjkăjarŋi̮ 'Specht'Ostjakisches: 282, 295
  Krχăχraj 'Specht'Ostjakisches: 282, 295
  Oχăŋra 'Specht'Ostjakisches: 282, 295
   
  manysi/vogulTJkarkāj 'Specht'UAJb: 25:177 (Kannisto, mitg. Toivonen)
  KUχōrχəj 'Specht'UAJb: 25:177 (Kannisto, mitg. Toivonen)
  Pkorkəj 'Specht'UAJb: 25:177 (Kannisto, mitg. Toivonen)
  Soχɔ̄ŋχra 'Specht'MSFOu: 109:159 (Kannisto – Liimola)
  Nχårχėj 'Specht'ÁKE: 329
  Nhohra 'красноголовый дятел'< hanti/osztják
  Nhoŋhra 'красноголовый дятел'< hanti/osztják
   
  magyar harkály 'SpechtMNSz HHC
  regharakáj 'SpechtMNSz HHC
  regharka 'SpechtMNSz HHC
  regharkács 'SpechtMNSz HHC
  regharkány 'SpechtMNSz HHC
  reghërkáj 'SpechtMNSz HHC


  Magyarázat

  Das Element γaj des möglicherweise aus *kɑ̆jarγaj (< *kɑ̆rɜγaj) entstandenen ostj. Wortes ist ein zusammengesetztes Ableitungssuffix. Auch wog. kaj, χėj usw. und ung. kály sind zusammengesetzte Ableitungssuffixe.

  Onomat.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 329 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Munkácsi: Ethn 6: 452 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • Honti: Geschichte des obugrischen Vokal 156.00
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Munkácsi: NyK 23: 89 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 45: 16 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Toivonen: UAJb 25: 177 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]