Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kuje FU    'zsír'  de 'Fett'  en 'fat'  UEW № 382 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kuu 'Talg, Fett'
   
  mordvinEkuja 'Fett; fett'
  Ekuja- 'fett werden'
  Mkujä 'Fett, fett'
  Mkuja- 'fett werden'
   
  mari/cseremiszKBkaja 'das feine weiße Fleisch neben dem Ohr'
  Ukoja 'Fett'
  Bkoja 'Fett, fett'
   
  udmurt/votjákSke̮j 'Speck, Schmalz, Talg; fett schmalzig'
  Skwaj- 'fett werden'
  Kkȯj 'Speck, Schmalz, Talg; fett schmalzig'
  Kkwaj- 'fett werden'
  Gke̮j 'Fett'Wichm [wotj]
  Gkwajị̑- 'fett werden'
   
  magyar háj 'Schmer, Fett'
  ÚESz.háj


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  ? Vö. török qojї 'kövér, sűrű', oszmán koju 'kövér, vastag'.

  A mordvin és cseremisz a, ä képző.

  Nomenverbum?

  Többen (MUSz. 70; NyH7; Steinitz, FgrVok. 37) az osztják (364) Vj. katəm 'kövér, testes' stb. és vogul kut- 'hízik' stb. szavakat is idevonták. Ez azonban nem fogadható el (lásd *katз- 'hízik' Ug.).

  A szintén többek (MUSz. 70; VglWb. 31; Anderson, Stud. 149; Munkácsi: Nyr. 12: 295) által idevont votják (Wichm.) G kwajı̣̑- stb. 'hízikige sem tartozik ehhez az egyeztetéshez.  Bibliográfia
  • Szilasi : ÉrtNySzt 18/8: 6
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Fábián: MNyszet 1: 86 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 70 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 92: 93 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 94 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 31 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 167 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.