Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ϑasɜ- Ug    'szárad, aszalódik'  de 'trocknen, dorren'  en 'dry (vi), dry up'  UEW № 1748 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Száraz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVsos- 'trocken, hart werden'OL: 54
  DNsăs- 'trocken, hart werden'OL: 54
  Osăs- 'trocken, hart werden'OL: 54
   
  manysi/vogulTJtāš- 'trocknen'WV: 88
  KUtōš- 'trocknen'WV: 88
  Ptōš- 'trocknen'WV: 88
  Sotɔ̄s- 'trocknen'WV: 88
   
  magyar asz- 'dorren, trocknenMNSz HHC
  reg?aszó 'Tal, Niederung; ein Tal, in dem in Regenperioden und zur Zeit der Frühjahrsschneeschmelze ein kleiner Bach fließt, das aber sonst trocken ist,MNSz HHC
  Alt?aszó 'Fluß, BachMNSz HHC


  Magyarázat

  Ostj. anlautendes s anstelle des zu erwartenden regelmäigen l, ʌ, j, t läßt sich durch den assimilierenden Einfluß des inlautenden *s erklären.

  Die Zugehörigkeit von ung. aszó ist unsicher, weil dieses Wort auch in einen anderen etymologischen Zusammenhang gehören kann (s. auch *aća '(Bach)wiese, Tal' FP, FU).

  Jur. susɑ̄- 'ausgehen, ausgezehrt sein' usw. (Lehtisalo: MSFOu. 52: 157) gehört aus lautlichen und semantischen Gründen nicht hierher.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUF 2: 256 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Gulya: MNy 63: 462 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Toivonen: MSFOu 67: 379 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 757 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Szamota: NyK 25: 132 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 25: 269 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Zsirai: NyK 47: 150 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 7: 40, 21: 196 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Mészöly: ÓmSzöv 11, 234 = Mészöly, Gedeon, Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Budapest 1956.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Bárczi: TA 32 = Bárczi, Géza, A Tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest 1951 (Nyelvészeti Tanulmányok 1.)
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.