Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ϑarɜ Ug    'áradmánytó (árvíz idején keletkezett tó)'  de 'während des Hochwassers entstandener See'  en 'temporary lake coming into being during flood'  UEW № 1747 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állóvíz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVlar 'während des Hochwassers an einem Wiesenufer entstandener See'Px1Sg. lurəmOstjakisches: 1084
  Vjjar 'tiefliegendes, baumloses Wiesenufer od. Wiesengelände, das im Frühling überschwemmt wird'Ostjakisches: 1084
  DNtor 'See'Ostjakisches: 1084
  Olar 'bei Hochwasser überschwemmtes Ufergebiet; See'Ostjakisches: 1084
   
  manysi/vogulKUtūr 'See'Steinitz, WogVok: 208 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Ptūr 'See'Steinitz, WogVok: 208 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  LU_Tanjšinator 'See'Pl. tōrtSteinitz, WogVok: 208 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Sotūr 'See'Steinitz, WogVok: 208 (Kannisto, mitg. Steinitz)
   
  magyar ár 'Flut, Strom, Strömung'
  ÚESz.ár


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  A tévesen idevont votják šur 'patak; folyam, folyó' és zürjén šor 'patak' (s-Laute 47; Beitr. 255; Toivonen: FUF 21: 99; EtSz; FUV) szavakat lásd a *šerɜ (*šärɜ)  'patak' FU alatt; az észt (nyj.) ur̄G 'folyó' és lív ūrga 'kicsi patak' (Palmeos: NyK 60: 137) szóhoz lásd SKES (orko alatt); a nyenyec tuďio, tuseʼe '' és nganaszan turku (Beitr. 255) szavakat pedig lásd a *towɜ '' szócikkben.


  Bibliográfia
  • Beitr 255 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUF 2: 256 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Ahlqvist: JSFOu 1: 87 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 67: 119 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.