Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. workɜ- FU    'varr'  de 'nähen'  en 'sew '  UEW № 1169 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBə̑rγe- 'nähen'
  KBwə̑rγem 'Kleid, Kleidung'
  Uurγe- 'nähen'
  Uwurγem 'Kleid, Kleidung'
  Burγe- 'nähen'
  Bwurγem 'Kleid, Kleidung'
   
  udmurt/votják vuri̮s 'шов; шрам'URS
  Svur- 'nähen'
  Kvur- 'nähen'
  Gvurị̑- 'nähen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjén vuri̮s 'шов, строчка; шрам'KRS
  Svur- 'nähen'
  Pvur- 'nähen'
  POvur·- 'nähen'
   
  magyar varr- 'nähen, schneidern'
  Altvarr 'flicken'
  Altvar 'Grind, Schorf'
  Altvarga 'Schuhmacher, Schuster'
  ÚESz.var
  ÚESz.varga
  ÚESz.varr


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremiszben a w- kezdetű alakok az eredetiek.

  A magyar rr hangok *< *rk változással magyarázhatók.

  Jelentéstanilag lehetséges a magyar var 'var, heg' idevonása. Vö. votják és zürjén vur- 'varr' < /~ vuri̮s 'varrás' ~ 'sebhely', cseremisz pören 'cклаδка бора, heg, varrás' ~ 'heg, seb'. — K. Palló (NyK 63: 219) alapján a magyar var csuvas jövevényszó (őstörök *ur, *or  > őscsuvas *var). A magyarázat gyengesége abban rejlik, hogy a csuvasban ilyen szó nem létezik.

  Nomenverbum?

  Toivonen (Vir. 1947: 152) a cseremisz wə̑rγem, wurγem 'ruha' származékszót a finn verka 'finom gyapjú kendő' szóval egyeztette. Ez azonban nem fogadható el, mivel a cseremisz ə̑ és u nem vezethető vissza eredeti *e-re.

  A FUV az osztják wer- 'csinál' és vogul T wɑ̄r- 'csinál, dolgozik' igéket is idevonja, ami azonban az obi-ugor szavak eredeti palatális hangrendűsége miatt nem fogadható el.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 123 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Honti: MNy 81: 145 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 566 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Lakó: NyK 59: 216 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Bereczki: NytudÉrt 40: 50 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • Lindström: Suomi 1852: 103
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Györke: Wortb 12