Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. päjɜ FU    'fehér; ragyog, csillog'  de 'weiß; weiß erscheinen, glänzen'  en 'white; shine (v), glitter '  UEW № 717 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Licht,  Färbe


  Set of correspondences
   
  ? Saami/LappishLpɑ̄ju 'weiß (von Tieren und Sachen)'
  Lpɑ̄djat 'weiß, hell (präd. von Sachen, attr. von Tieren und Sachen'
  Lpiedjis 'weiß (von eweiß, hell (präd. von Sachen, attr. von Tieren und Sachen'
  Nbœggjo- -œj- 'shine white (e. g. of someone with a white furcoat)'
   
  ? Hungarian fehér 'weiß'
  regfeér 'weiß'
  regfeír 'weiß'
  regfejér 'weiß'
  regfehír 'weiß'
   
  ? Saami/LappishLpɑ̄juk 'weiß (von einem Tier); weißes Rentier'


  Commentaries
  MagyarDeutsch

  Lapp. N o ist ein denom. Verbalsuffix. Lapp. L u, k, t und s sind auch Suffixelemente.

  Ung. ér ist die Verknüpfung eines deverb. (*) und eines denom. (*) Nominalsuffixes.

  In den Formen ung. fejér, fejír ist j entweder die Fortsetzung des ursprünglichen *j oder ein Hiatustilger. Inlautendes *j konnte nämlich im Ung. in intervokalischer Stellung ausfallen (dial. feér, feír) und an seine Stelle ein hiatustilgendes h (fehér) gelangen.

  Nomen-Verbum.  Bibliography
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 43: 61 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 500 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 3: 197 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.