Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. kerä FU    'kér'  de 'bitten'  en 'request (tr)'  UEW № 287 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Sprache. Rede


  Set of correspondences
   
  Finnish kerää- 'sammeln'
   kerjää- 'betteln, flehentlich bitten'
   
  Estonian kerja- 'betteln'
   
  Saami/LappishLkierjēti- 'betteln'< Finnish
  Ngærjedi- 'beg, ask alms...'< Finnish
   
  Udmurt/VotyakSkur- 'bitten, flehen'
  Skural- 'freien, Freiwerber sein'
  Gkurị̑- 'bitten, verlangen'Wichm [wotj]
   
  Komi/ZyryanSkor- 'betteln, rufen, einladen, bitten, verlangen'
  Skoraś- 'Freier sein,, freien,, werben'
  Pkor- 'rufen, einladen, bitten, verlangen'
  Pkora·ś- 'Freier sein,, freien,, werben'
  POko·r- 'bitten, einladen, fordern'
   
  Hungarian kér- 'bitten, verlangen; um jn freien'


  Commentaries
  MagyarDeutsch
  Zu dem Zusammenhang von finn. kerää- und kerjää- s. Rédei: NyK 87.


  Bibliography
  • Gyarm: Aff 107, 159 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Joki: FUFA 32: 52 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 17 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 87: 214 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Vámbéry: NyK 8: 159 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Fokos: Nyr 66: 44 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Sauvageot: Rech 89 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 192 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Lindström: Suomi 1852: 38-9
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 184 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.