Uralonet
Research Institute for Linguistics, HAS MagyarEnglishDeutsch   InformationHelp

 1. täŋɜ-tɜ Ug    'tegez (övön)'  de 'Pfeilköcher am Riemen'  en 'quiver (on belt)'  UEW № 1859 By No.: << Previous Next >> New search

  Lexical field: Tierzucht


  Set of correspondences
   
  Khanty/OstyakVtüγət 'Pfeilköcher'OL: 214
  DNtiwət 'Pfeilköcher'OL: 214
  Otiwət 'Pfeilköcher'OL: 214
   
  Mansi/VogulKUtǟwət 'Köcher'FUF: 31:114 (Kannisto, mitg. Liimola)
  LMtäut 'Köcher'MSz
  Sotawt 'Köcher'
   
  Hungarian tegëz 'Köcher'
   tëgëz 'Köcher'


  Commentaries
  MagyarDeutsch

  In den obugrischen Sprachen wurde Ug. *ŋ > *γ > ostj. γ, w, wog. w und im Ung. *ŋ > ŋk > g (vgl. Lakó: NyK 51:170; Liimola: FUF 31: 114).

  * ist möglicherweise ein Ableitungssuffix, das in Ug. Zeit an den Stamm getreten ist.

  Jur. ťience, ťieneťe 'tegez; Köcher' (Munkácsi: NyK 23: 90; Halász: NyK 23: 262) kann aus lautlichen Gründen nicht hier eingeordnet werden.

  Die Herleitung des obengenannten Wortes aus dem Türk. (vgl. tschag. tigdi 'Sack aus Leder od. Filz') oder aus dem Iran. (vgl. skr. dhɑ̄kás, dhɑ̄ká- 'Behälter') (Anderson, Wandl. 81, 226; ÁKE 595; Zsirai, FgrRok. 148; MsgŐstört. 32; Hajdú, MKE 43, ALH 2 : 301) ist wegen des inlautenden Ug. *ŋ nicht akzeptabel (Liimola: FUF 31: 114; Moór: ALH 8: 93).  Bibliography
  • Liimola: FUF 31: 114 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 200 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 26: 14 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal: NyK 62: 249, 251
  • Budenz: NyK 6: 413 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 270, 295 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).