Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. šäntɜ FU    'egy gabonafajta'  de 'Getreideart'  en 'a species of grain'  UEW № 998 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok,  Ételek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBšäδäŋγə 'Weizen'
  Ušə̑δaŋ 'Weizen'
  Mšiδaŋ 'Weizen'
  Bšə̑δaŋ 'Weizen'
   
  komi/zürjénSšobdi 'Getreideart'
  Pšogdi 'Getreideart'
  POšu·gdi 'Getreideart'
   
  hanti/osztjákVlänt 'Getreide Gerste Roggen, Hafer,, Grütze, Graupen'Ostjakisches:1076
  Vjjänt 'Gerste'
  DNtȧnt 'Getreide, Gerste'
  Olȧnt 'Mehl'
   
  manysi/vogul lānt 'Mehl'< hanti/osztják
   
  ? magyarAlted 'Getreide'401
  Alted zar 'arista'
  Altéd 'Getreide'
  ÚESz.ed


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz ŋγə és ŋ képzők. A zürjén szó eredeti alakja *šodi̮g lehetett. A g képző. Az S nyelvjárási adat hangalakjára valószínűleg az S šabdi 'len' alak hatott.

  A magyar szó gyéren adatolt, hangalakja nem állapítható meg pontosan (vö. 1400—10: eg zal 'szálka', SchlSzj.), továbbá jelentése miatt sem biztos, hogy idetartozik.

  A tévesen idevont votják és zürjén ši̮d 'leves' szavakhoz (Fokos: Nyr. 51: 74) lásd *šuŋtɜ 'híg ételfajta; leves' FP.  Bibliográfia
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 14: 105 106 Anm = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Toivonen: MSFOu 58: 235 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Fokos: Nyr 51: 73 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Toivonen: Vir 1953: 19 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.